เข็มพืด ชีทไพล์ SP-III SP3 ราคาถูก

แสดงสินค้าเฉพาะ
จำนวน
รายการต่อหน้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 3 รายการ
ภาพตัวอย่าง ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า ราคาปลีก * โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย มูลค่ารวม
เข็มพืด ชีทไพล์ SP3 400x125 มม. หนา 13 มม. ยาว 6 ม. 360กก./เส้น ราคาถูก
ขนาด 400x125มม. หนา 13มม. ยาว 6ม. ผลิตโดย SYS
น้ำหนัก 360.00 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ท่อน
0 บาท
เข็มพืด ชีทไพล์ SP3 400x125 มม. หนา 13 มม. ยาว 9 ม. 540กก./เส้น ราคาถูก
ขนาด 400x125มม. หนา 13มม. ยาว 9 ม. ผลิตโดย SYS
น้ำหนัก 540.00 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ท่อน
0 บาท
เข็มพืด ชีทไพล์ SP3 400x125 มม. หนา 13 มม. ยาว 12 ม. 720กก./เส้น ราคาถูก
ขนาด 400x125มม. หนา 13มม. ยาว 12 ม. ผลิตโดย SYS
น้ำหนัก 720.00 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ท่อน
0 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
* โปรดเลือกใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งตรงจากโรงงานให้