กลุ่ม: ท่อโลหะร้อยสายไฟ ชนิดหนาปานกลาง IMC Panasonic

จัดจำหน่ายโดย OneStockHome OneStockHome
แสดงสินค้าเฉพาะ
จำนวน
รายการต่อหน้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 10 รายการ
ภาพตัวอย่าง ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า ราคาปลีก * โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย มูลค่ารวม
ท่อชุบ IMC ยาว 10 ฟุต 1/2 นิ้ว 1.79 มม. ราคาถูก
ขนาด O/D 20.7 mm
น้ำหนัก 7.62 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ท่อน
0 บาท
ท่อชุบ IMC ยาว 10 ฟุต 3/4 นิ้ว 1.9 มม. ราคาถูก
ขนาด O/D 26.1 mm
น้ำหนัก 10.38 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ท่อน
0 บาท
ท่อชุบ IMC ยาว 10 ฟุต 1 นิ้ว 2.16 มม. ราคาถูก
ขนาด O/D 32.8 mm
น้ำหนัก 14.97 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ท่อน
0 บาท
ท่อชุบ IMC ยาว 10 ฟุต 1 1/4 นิ้ว 2.16 มม. ราคาถูก
ขนาด O/D 41.6 mm
น้ำหนัก 19.29 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ท่อน
0 บาท
ท่อชุบ IMC ยาว 10 ฟุต 1 1/2 นิ้ว 2.29 มม. ราคาถูก
ขนาด O/D 47.8 mm
น้ำหนัก 23.73 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ท่อน
0 บาท
ท่อชุบ IMC ยาว 10 ฟุต 2 นิ้ว 2.41 มม. ราคาถูก
ขนาด O/D 59.9 mm
น้ำหนัก 31.56 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ท่อน
0 บาท
ท่อชุบ IMC ยาว 10 ฟุต 2 1/2 นิ้ว 3.56 มม. ราคาถูก
ขนาด O/D 72.6 mm
น้ำหนัก 55.86 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ท่อน
0 บาท
ท่อชุบ IMC ยาว 10 ฟุต 3 นิ้ว 3.56 มม. ราคาถูก
ขนาด O/D 88.3 mm
น้ำหนัก 68.7 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ท่อน
0 บาท
ท่อชุบ IMC ยาว 10 ฟุต 3 1/2 นิ้ว 3.56 มม. ราคาถูก
ขนาด O/D 100.9 mm
น้ำหนัก 78.9 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ท่อน
0 บาท
ท่อชุบ IMC ยาว 10 ฟุต 4 นิ้ว 3.56 มม. ราคาถูก
ขนาด O/D 113.4 mm
น้ำหนัก 88.83 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ท่อน
0 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
* โปรดเลือกใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งตรงจากโรงงานให้

ดาวน์โหลดเอกสาร

ความเห็นจากผู้ใช้งาน

  • ยังไม่มีความเห็นสำหรับสินค้านี้
    กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น