ท่อพีวีซีเอสซีจี สีเหลือง ชั้นคุณภาพ 1

1999 l
สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 12 รายการ

ตัวกรองสินค้าอัตโนมัติ

กรอกข้อมูลที่ต้องการ สินค้าจะโชว์อัตโนมัติ

การโชว์สินค้า

สามารถเลือกโชว์สินค้า ดังนี้
จำนวน
รายการต่อหน้า

สินค้าที่ควรเลือกซื้อตามหมวดหมู่ย่อยนี้

ภาพตัวอย่าง ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า ราคาขายปลีก * โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย
1999 s
ท่อพีวีซีเอสซีจี งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ สีเหลือง ชั้นคุณภาพ 1 15 มม. 3/8 นิ้ว
ขนาด 4 ม. น้ำหนัก กก.
28.77 บาท ท่อน
1999 s
ท่อพีวีซีเอสซีจี งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ สีเหลือง ชั้นคุณภาพ 1 18 มม. 1/2 นิ้ว
ขนาด 4 ม. น้ำหนัก กก.
34.45 บาท ท่อน
1999 s
ท่อพีวีซีเอสซีจี งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ สีเหลือง ชั้นคุณภาพ 1 20 มม. 3/4 นิ้ว
ขนาด 4 ม. น้ำหนัก กก.
41.64 บาท ท่อน
1999 s
ท่อพีวีซีเอสซีจี งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ สีเหลือง ชั้นคุณภาพ 1 25 มม. 1 นิ้ว
ขนาด 4 ม. น้ำหนัก กก.
78.73 บาท ท่อน
1999 s
ท่อพีวีซีเอสซีจี งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ สีเหลือง ชั้นคุณภาพ 1 35 มม. 1 1/4 นิ้ว
ขนาด 4 ม. น้ำหนัก กก.
113.56 บาท ท่อน
1999 s
ท่อพีวีซีเอสซีจี งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ สีเหลือง ชั้นคุณภาพ 1 40 มม. 1 1/2 นิ้ว
ขนาด 4 ม. น้ำหนัก กก.
148.38 บาท ท่อน
1999 s
ท่อพีวีซีเอสซีจี งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ สีเหลือง ชั้นคุณภาพ 1 55 มม. 2 นิ้ว
ขนาด 4 ม. น้ำหนัก กก.
208.94 บาท ท่อน
1999 s
ท่อพีวีซีเอสซีจี งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ สีเหลือง ชั้นคุณภาพ 1 65 มม. 2 1/2 นิ้ว
ขนาด 4 ม. น้ำหนัก กก.
268.74 บาท ท่อน
1999 s
ท่อพีวีซีเอสซีจี งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ สีเหลือง ชั้นคุณภาพ 1 80 มม. 3 นิ้ว
ขนาด 4 ม. น้ำหนัก กก.
426.96 บาท ท่อน
1999 s
ท่อพีวีซีเอสซีจี งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ สีเหลือง ชั้นคุณภาพ 1 100 มม. 4 นิ้ว
ขนาด 4 ม. น้ำหนัก กก.
649.52 บาท ท่อน
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
* โปรดเลือกใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งตรงจากโรงงานให้