แผ่นสังกะสีเคลือบสี

ตราสินค้า: BSI บีเอสไอ BSI บีเอสไอ
จัดจำหน่ายโดย OneStockHome OneStockHome
แสดงสินค้าเฉพาะ
จำนวน
รายการต่อหน้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 53 รายการ
ภาพตัวอย่าง ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า ราคาปลีก * โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย มูลค่ารวม
แผ่นสังกะสีเคลือบสี รหัสสี PEHG544/PEHG752 ขนาด 0.43x4xC ราคาถูก
ขนาด ความหนา 0.43 มม. // กว้าง 4 ฟุต
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ม้วน
0 บาท
แผ่นสังกะสีเคลือบสี รหัสสี PEHG107/PEHG752 ขนาด 0.43x4xC z06 ราคาถูก
ขนาด ความหนา 0.43 มม. // กว้าง 4 ฟุต
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ม้วน
0 บาท
แผ่นสังกะสีเคลือบสี รหัสสี PEHG107/PEHG752 ขนาด 0.43x4xC z06 ราคาถูก
ขนาด ความหนา 0.43 มม. // กว้าง 4 ฟุต
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ม้วน
0 บาท
แผ่นสังกะสีเคลือบสี รหัสสี PEHG107/PEHG752 ขนาด 0.66x4xC z08 ราคาถูก
ขนาด ความหนา 0.66 มม. // กว้าง 4 ฟุต
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ม้วน
0 บาท
แผ่นสังกะสีเคลือบสี รหัสสี PELG104/PEHG132 ขนาด 0.40x3xC z22 ราคาถูก
ขนาด ความหนา 0.4 มม. // กว้าง 3 ฟุต
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ม้วน
0 บาท
แผ่นสังกะสีเคลือบสี รหัสสี PELG131/PEHG132 ขนาด 0.40x3xC z22 ราคาถูก
ขนาด ความหนา 0.4 มม. // กว้าง 3 ฟุต
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ม้วน
0 บาท
แผ่นสังกะสีเคลือบสี รหัสสี PELG211/PEHG132 ขนาด 0.40x3xC z22 ราคาถูก
ขนาด ความหนา 0.4 มม. // กว้าง 3 ฟุต
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ม้วน
0 บาท
แผ่นสังกะสีเคลือบสี รหัสสี PELG212/PEHG132 ขนาด 0.40x3xC z22 ราคาถูก
ขนาด ความหนา 0.4 มม. // กว้าง 3 ฟุต
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ม้วน
0 บาท
แผ่นสังกะสีเคลือบสี รหัสสี PELG340/PEHG132 ขนาด 0.40x3xC z22 ราคาถูก
ขนาด ความหนา 0.4 มม. // กว้าง 3 ฟุต
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ม้วน
0 บาท
แผ่นสังกะสีเคลือบสี รหัสสี PEHG16/PEHG132 ขนาด 0.40x3xC Z22 ราคาถูก
ขนาด ความหนา 0.4 มม. // กว้าง 3 ฟุต
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ม้วน
0 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
* โปรดเลือกใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งตรงจากโรงงานให้