เอสซีจี เอฟอาร์เค FRK-G ฉนวนกันความร้อนสำหรับหุ้มท่อปรับอากาศ ราคาถูก

ตราสินค้า: SCG เอสซีจี SCG เอสซีจี
จัดจำหน่ายโดย OneStockHome OneStockHome
แสดงสินค้าเฉพาะ
จำนวน
รายการต่อหน้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 10 รายการ
ภาพตัวอย่าง ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า ราคาปลีก * โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย มูลค่ารวม
เอสซีจี เอฟอาร์เค FRK-G 1625 ราคาถูก
ขนาด 1.22x30.50 ม. ความหนาแน่น Density 16 กก./ลบม. หนา 25 มม. รูปแบบแพ็ค ม้วน งานหุ้มระบบปรับอากาศ
น้ำหนัก 18.74 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ม้วน
0 บาท
เอสซีจี เอฟอาร์เค FRK-G 1638 ราคาถูก
ขนาด 1.22x30.50 ม. ความหนาแน่น Density 16 กก./ลบม. หนา 38 มม. รูปแบบแพ็ค ม้วน งานหุ้มระบบปรับอากาศ
น้ำหนัก 26.48 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ม้วน
0 บาท
เอสซีจี เอฟอาร์เค FRK-G 1650 ราคาถูก
ขนาด 1.22x15.25 ม. ความหนาแน่น Density 16 กก./ลบม. หนา 50 มม. รูปแบบแพ็ค ม้วน งานหุ้มระบบปรับอากาศ
น้ำหนัก 16.83 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ม้วน
0 บาท
เอสซีจี เอฟอาร์เค FRK-G 2425 ราคาถูก
ขนาด 1.22x30.50 ม. ความหนาแน่น Density 24 กก./ลบม. หนา 25 มม. รูปแบบแพ็ค ม้วน งานหุ้มระบบปรับอากาศ
น้ำหนัก 26.18 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ม้วน
0 บาท
เอสซีจี เอฟอาร์เค FRK-G 2438 ราคาถูก
ขนาด 1.22x15.25 ม. ความหนาแน่น Density 24 กก./ลบม. หนา 38 มม. รูปแบบแพ็ค ม้วน งานหุ้มระบบปรับอากาศ
น้ำหนัก 18.91 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ม้วน
0 บาท
เอสซีจี เอฟอาร์เค FRK-G 2450 ราคาถูก
ขนาด 1.22x15.25 ม. ความหนาแน่น Density 24 กก./ลบม. หนา 50 มม. รูปแบบแพ็ค ม้วน งานหุ้มระบบปรับอากาศ
น้ำหนัก 24.27 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ม้วน
0 บาท
เอสซีจี เอฟอาร์เค FRK-G 3225 ราคาถูก
ขนาด 1.22x15.25 ม. ความหนาแน่น Density 32 กก./ลบม. หนา 25 มม. รูปแบบแพ็ค ม้วน งานหุ้มระบบปรับอากาศ
น้ำหนัก 16.83 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ม้วน
0 บาท
เอสซีจี เอฟอาร์เค FRK-G 3238 ราคาถูก
ขนาด 1.22x15.25 ม. ความหนาแน่น Density 32 กก./ลบม. หนา 38 มม. รูปแบบแพ็ค ม้วน งานหุ้มระบบปรับอากาศ
น้ำหนัก 24.57 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ม้วน
0 บาท
เอสซีจี เอฟอาร์เค FRK-G 3250 ราคาถูก
ขนาด 1.22x15.25 ม. ความหนาแน่น Density 32 กก./ลบม. หนา 50 มม. รูปแบบแพ็ค ม้วน งานหุ้มระบบปรับอากาศ
น้ำหนัก 31.71 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ม้วน
0 บาท
เอสซีจี เอฟอาร์เค FRK-G 4825 ราคาถูก
ขนาด 1.22x7.5 ม. ความหนาแน่น Density 48 กก./ลบม. หนา 25 มม. รูปแบบแพ็ค ม้วน งานหุ้มระบบปรับอากาศ
น้ำหนัก 11.95 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ม้วน
0 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
* โปรดเลือกใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งตรงจากโรงงานให้

ความเห็นจากผู้ใช้งาน

  • ยังไม่มีความเห็นสำหรับสินค้านี้
    กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น