เหล็กกล่อง ดำ 1x1 นิ้ว แปซิฟิก ราคาถูก

แสดงสินค้าเฉพาะ
จำนวน
รายการต่อหน้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 14 รายการ
ภาพตัวอย่าง ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า ราคาปลีก * โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย มูลค่ารวม
ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1x1 นิ้ว 25x25 มม. 1.1 มม. 4.75กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-4.7 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
น้ำหนัก 4.75 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1x1 นิ้ว 25x25 มม. 1.2 มม. 5.18กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-5.1 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
น้ำหนัก 5.18 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1x1 นิ้ว 25x25 มม. 1.4 มม. 6.01กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-6 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
น้ำหนัก 6.01 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1x1 นิ้ว 25x25 มม. 1.6 มม. 6.79กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-6.7 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
น้ำหนัก 6.79 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1x1 นิ้ว 25x25 มม. 1.7 มม. 7.15กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-7.1 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
น้ำหนัก 7.15 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1x1 นิ้ว 25x25 มม. 1.8 มม. 7.33กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-7.3 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
น้ำหนัก 7.33 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1x1 นิ้ว 25x25 มม. 1.9 มม. 7.93กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-7.9 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
น้ำหนัก 7.93 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 1x1 นิ้ว 25x25 มม. 2 มม. 8.11กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-8.1 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
น้ำหนัก 8.11 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 1x1 นิ้ว 25x25 มม. 2 มม. 8.17กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-8.1 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
น้ำหนัก 8.17 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 1x1 นิ้ว 25x25 มม. 2.3 มม. 9.19กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-9.1 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
น้ำหนัก 9.19 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
* โปรดเลือกใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งตรงจากโรงงานให้

ความเห็นจากผู้ใช้งาน

เฉลี่ย 1 จาก 5 ดาว
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
1
  • Product Review
    สินค้าครบแต่เอาของลงวางกับพื้นไม่รองไม้ทำให้แผ่นด้านโดนน้ำ
    เขียนโดย กฤษฎา เมื่อ 15 ตุลาคม 2563