ท่อเหลี่ยม ดำ แปซิฟิก มอก.107-2533 HS41 ราคาถูก

แสดงสินค้าเฉพาะ
จำนวน
รายการต่อหน้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 24 รายการ
ภาพตัวอย่าง ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า ราคาปลีก * โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย มูลค่ารวม
ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 1x1 นิ้ว 25x25 มม. 2 มม. 8.17กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-8.1 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
น้ำหนัก 8.17 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 1x1 นิ้ว 25x25 มม. 2.3 มม. 9.19กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-9.1 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
น้ำหนัก 9.19 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 1 1/4x1 1/4 นิ้ว 32x32 มม. 2.3 มม. 12.26กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-12.2 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
น้ำหนัก 12.26 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 1 1/4x1 1/4 นิ้ว 32x32 มม. 3.2 มม. 16.16กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-16.1 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด
น้ำหนัก 16.16 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 1 1/2x1 1/2 นิ้ว 38x38 มม. 2.3 มม. 14.84กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-14.8 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:90 เส้น/มัด
น้ำหนัก 14.84 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 1 1/2x1 1/2 นิ้ว 38x38 มม. 3.2 มม. 19.77กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-19.7 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:90 เส้น/มัด
น้ำหนัก 19.77 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 2x2 นิ้ว 50x50 มม. 2.3 มม. 20.07กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-20 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
น้ำหนัก 20.07 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 2x2 นิ้ว 50x50 มม. 3.2 มม. 27.04กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-27 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:64 เส้น/มัด
น้ำหนัก 27.04 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 2 3/8x2 3/8 นิ้ว 60x60 มม. 2.3 มม. 24.39กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-24 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:56 เส้น/มัด
น้ำหนัก 24.39 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ มอก. 6 ม. 2 3/8x2 3/8 นิ้ว 60x60 มม. 3.2 มม. 33.04กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-33 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:56 เส้น/มัด
น้ำหนัก 33.04 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
* โปรดเลือกใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งตรงจากโรงงานให้