กลุ่ม: ช่องเซอร์วิส K Service แผ่นมาตรฐาน Knauf คนอฟ

ตราสินค้า: Knauf คนอฟ Knauf คนอฟ
จัดจำหน่ายโดย OneStockHome OneStockHome
แสดงสินค้าเฉพาะ
จำนวน
รายการต่อหน้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 4 รายการ
ภาพตัวอย่าง ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า ราคาปลีก * โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย มูลค่ารวม
ช่องเซอร์วิส K Service แผ่นมาตรฐาน 300x300 มม. ราคาถูก
ขนาด กรอบ 500x500 มม. หนา 9 มม. บรรจุ 2 ชุด/กล่อง
น้ำหนัก 2.8 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชุด
0 บาท
ช่องเซอร์วิส K Service แผ่นมาตรฐาน 450x450 มม. ราคาถูก
ขนาด กรอบ 650x650 มม. หนา 9 มม. บรรจุ 2 ชุด/กล่อง
น้ำหนัก 4.9 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชุด
0 บาท
ช่องเซอร์วิส K Service แผ่นมาตรฐาน 600x600 มม. ราคาถูก
ขนาด กรอบ 800x800 มม. หนา 9 มม. บรรจุ 2 ชุด/กล่อง
น้ำหนัก 7.5 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชุด
0 บาท
ช่องเซอร์วิส K Service แผ่นมาตรฐาน 600x1200 มม. ราคาถูก
ขนาด กรอบ 800x1400 มม. หนา 9 มม. บรรจุ 2 ชุด/กล่อง
น้ำหนัก 12.3 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ชุด
0 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
* โปรดเลือกใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งตรงจากโรงงานให้

ดาวน์โหลดเอกสาร

ความเห็นจากผู้ใช้งาน

  • ยังไม่มีความเห็นสำหรับสินค้านี้
    กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น