เหล็กกล่อง ดำ 5x5 นิ้ว แปซิฟิก ราคาถูก

แสดงสินค้าเฉพาะ
จำนวน
รายการต่อหน้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 10 รายการ
ภาพตัวอย่าง ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า ราคาปลีก * โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย มูลค่ารวม
ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 5x5 นิ้ว 125x125 มม. 2.5 มม. 55.64กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-55 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:16 เส้น/มัด
น้ำหนัก 55.64 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 5x5 นิ้ว 125x125 มม. 2.7 มม. 60.13กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-60 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:16 เส้น/มัด
น้ำหนัก 60.13 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 5x5 นิ้ว 125x125 มม. 2.8 มม. 64.17กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-64 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:16 เส้น/มัด
น้ำหนัก 64.17 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ 6 ม. 5x5 นิ้ว 125x125 มม. 3 มม. 67.53กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-67 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:16 เส้น/มัด
น้ำหนัก 67.53 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 5x5 นิ้ว 125x125 มม. 3.2 มม. 72.1กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-72 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:16 เส้น/มัด
น้ำหนัก 72.1 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 5x5 นิ้ว 125x125 มม. 4.5 มม. 99.73กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-99 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:16 เส้น/มัด
น้ำหนัก 99.73 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 5x5 นิ้ว 125x125 มม. 5 มม. 109.95กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-109 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:16 เส้น/มัด
น้ำหนัก 109.95 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 5x5 นิ้ว 125x125 มม. 6 มม. 130.37กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-130 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:16 เส้น/มัด
น้ำหนัก 130.37 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 5x5 นิ้ว 125x125 มม. 8 มม. 168.82กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-168 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:16 เส้น/มัด
น้ำหนัก 168.82 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 5x5 นิ้ว 125x125 มม. 9 มม. 186.85กก. ราคาถูก
ขนาด นน.จริง +-186 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:16 เส้น/มัด
น้ำหนัก 186.85 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
* โปรดเลือกใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งตรงจากโรงงานให้

ความเห็นจากผู้ใช้งาน

  • ยังไม่มีความเห็นสำหรับสินค้านี้
    กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น