ท่อเกษตร พีวีซี อริยะ สีเทา ปลายบาน

จัดจำหน่ายโดย OneStockHome OneStockHome
แสดงสินค้าเฉพาะ
จำนวน
รายการต่อหน้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 5 รายการ
ภาพตัวอย่าง ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า ราคาปลีก * โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย มูลค่ารวม
ท่อเกษตร พีวีซี อริยะ สีเทา ปลายบาน 18 มม. 1/2 นิ้ว ยาว 4 เมตร ราคาถูก
ขนาด ความยาว มาตรฐาน 4 เมตร 25 ท่อน/มัด
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ท่อน
0 บาท
ท่อเกษตร พีวีซี อริยะ สีเทา ปลายบาน 20 มม. 3/4 นิ้ว ยาว 4 เมตร ราคาถูก
ขนาด ความยาว มาตรฐาน 4 เมตร 25 ท่อน/มัด
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ท่อน
0 บาท
ท่อเกษตร พีวีซี อริยะ สีเทา ปลายบาน 25 มม. 1 นิ้ว ยาว 4 เมตร ราคาถูก
ขนาด ความยาว มาตรฐาน 4 เมตร 20 ท่อน/มัด
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ท่อน
0 บาท
ท่อเกษตร พีวีซี อริยะ สีเทา ปลายบาน 40 มม. 1 1/2 นิ้ว ยาว 4 เมตร ราคาถูก
ขนาด ความยาว มาตรฐาน 4 เมตร 10 ท่อน/มัด
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ท่อน
0 บาท
ท่อเกษตร พีวีซี อริยะ สีเทา ปลายบาน 55 มม. 2 นิ้ว ยาว 4 เมตร ราคาถูก
ขนาด ความยาว มาตรฐาน 4 เมตร 10 ท่อน/มัด
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
ราคา ต่อ ท่อน
0 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
* โปรดเลือกใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งตรงจากโรงงานให้