เหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย SD40T IF

แสดงสินค้าเฉพาะ
จำนวน
รายการต่อหน้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 8 รายการ
ภาพตัวอย่าง ชื่อสินค้า และข้อมูลขนาดสินค้า ราคาปลีก * โปรดระบุจำนวนสินค้า | หน่วย มูลค่ารวม
เหล็กข้ออ้อย IF SD40T DB12 ยาว 10ม. 8.88กก./เส้น ราคาถูก
ขนาด รับที่ บ่อวิน / ระยอง / ปราจีนบุรี
น้ำหนัก 8.88 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
จำนวนซื้อขั้นต่ำ 120.0 เส้น และเพิ่มจำนวนทีละ 120.0 เส้น
Warehouse Icon สินค้ามีสต๊อก
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
เหล็กข้ออ้อย IF SD40T DB16 ยาว 10ม. 15.78กก./เส้น ราคาถูก
ขนาด รับที่ บ่อวิน / ระยอง / ปราจีนบุรี
น้ำหนัก 15.78 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
จำนวนซื้อขั้นต่ำ 80.0 เส้น และเพิ่มจำนวนทีละ 80.0 เส้น
Warehouse Icon สินค้ามีสต๊อก
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
เหล็กข้ออ้อย IF SD40T DB20 ยาว 10ม. 24.66กก./เส้น ราคาถูก
ขนาด รับที่ บ่อวิน / ระยอง / ปราจีนบุรี
น้ำหนัก 24.66 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
จำนวนซื้อขั้นต่ำ 50.0 เส้น และเพิ่มจำนวนทีละ 50.0 เส้น
Warehouse Icon สินค้ามีสต๊อก
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
เหล็กข้ออ้อย IF SD40T DB25 ยาว 10ม. 38.53กก./เส้น ราคาถูก
ขนาด รับที่ บ่อวิน / ระยอง / ปราจีนบุรี
น้ำหนัก 38.53 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
จำนวนซื้อขั้นต่ำ 30.0 เส้น และเพิ่มจำนวนทีละ 30.0 เส้น
Warehouse Icon สินค้ามีสต๊อก
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
เหล็กข้ออ้อย IF SD40T DB12 ยาว 12ม. 10.656กก./เส้น ราคาถูก
ขนาด รับที่ บ่อวิน / ระยอง / ปราจีนบุรี
น้ำหนัก 10.66 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
จำนวนซื้อขั้นต่ำ 120.0 เส้น และเพิ่มจำนวนทีละ 120.0 เส้น
Warehouse Icon สินค้ามีสต๊อก
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
เหล็กข้ออ้อย IF SD40T DB16 ยาว 12ม. 18.936กก./เส้น ราคาถูก
ขนาด รับที่ บ่อวิน / ระยอง / ปราจีนบุรี
น้ำหนัก 18.94 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
จำนวนซื้อขั้นต่ำ 80.0 เส้น และเพิ่มจำนวนทีละ 80.0 เส้น
Warehouse Icon สินค้ามีสต๊อก
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
เหล็กข้ออ้อย IF SD40T DB20 ยาว 12ม. 29.592กก./เส้น ราคาถูก
ขนาด รับที่ บ่อวิน / ระยอง / ปราจีนบุรี
น้ำหนัก 29.59 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
จำนวนซื้อขั้นต่ำ 50.0 เส้น และเพิ่มจำนวนทีละ 50.0 เส้น
Warehouse Icon สินค้ามีสต๊อก
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
เหล็กข้ออ้อย IF SD40T DB25 ยาว 12ม. 46.236กก./เส้น ราคาถูก
ขนาด รับที่ บ่อวิน / ระยอง / ปราจีนบุรี
น้ำหนัก 46.24 กก.
ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT7%
จำนวนซื้อขั้นต่ำ 30.0 เส้น และเพิ่มจำนวนทีละ 30.0 เส้น
Warehouse Icon สินค้ามีสต๊อก
ราคา ต่อ เส้น
0 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และเป็นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน
* โปรดเลือกใส่ตะกร้าสินค้า และระบุสถานที่จัดส่งเพื่อให้ระบบคำนวณค่าขนส่งตรงจากโรงงานให้