รู้จักกับ cpac POST-TENSION ที่ให้คุณได้มากกว่า

     
    

เพิ่มช่องระยะห่างระหว่างเสามากกว่า
เนื่องจากจำนวนเสาที่ลดลง ทำให้พื้นที่ใช้สอยภายในตัวอาคารเพิ่มมากขึ้น

เพิ่มความคล่องตัวในการจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอย
เนื่องจากไม่มีข้อจำกัดเรื่องคานและเสา ทำให้การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแนวกั้นผนังหรือกำแพง เป็นไปได้อย่างสะดวก

ลดความสูงระหว่างชั้น
เนื่องจากความหนาของพื้นที่บางกว่าพื้นแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก จึงช่วยลดความสูงระหว่างชั้นของอาคารและประหยัดโครงสร้างอื่นๆ ทำให้อาคารมีต้นทุนการก่อสร้างต่ำ

เพิ่มพื้นที่ใช้งานมากกว่า
จากการลดระดับความสูงระหว่างชั้น ทำให้สามารถสร้างอาคารได้ถึง 16 ชั้น ในระดับความสูงเท่ากับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่สร้างได้เพียง 13 ชั้น และยังสามารถประหยัดพื้นที่ส่วนที่เป็นบันไดและทางขึ้นลงของรถยนต์ในแต่ละชั้นได้อีกด้วย

ให้โครงสร้างมีน้ำหนักน้อย
ช่วยทำให้ลดค่าก่อสร้างของฐานรากตามไปด้วย

ก่อสร้างได้รวดเร็ว
เนื่องจากการติดตั้งไม้แบบและถอดแบบเป็นลักษณะแบนราบโดยตลอด ทำให้การทำงานสะดวกและรวดเร็วกว่าระบบอื่น

เพิ่มความมั่นคงของโครงสร้าง
เนื่องจากต้องหล่อในที่ จึงมีผลทำให้โครงสร้างมีความต่อเนื่องเป็นเนื้อเดียวกันทั้งระบบพื้นและเสา จึงให้ความมั่นคงกว่าระบบพื้นทั่วๆไป

เพิ่มความต้านทานต่อรอยแตกร้าวและลดปัญหาการซึมของน้ำ
เนื่องจากแผ่นพื้นจะมีแรงอัดกระทำอยู่ตลอดเวลา ทำให้มีคุณสมบัติของการต้านทานต่อรอยแตกร้าว
   
     

 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลทั่วไปในการออกแบบ
cpac POST-TENSION SLAB มี 2 ระบบ คือ
1. BONDED SYSTEM
2. UNBONDED SYSTEM

ระยะห่างระหว่างช่วงเสาที่เหมาะสมที่สุดเพื่อความปลอดภัย
- โดยทั่วไป POST-TENSIONED SLAB เหมาะสำหรับระยะห่างของช่วงเสาที่ 6 เมตรขึ้นไป กรณีต้องการความประหยัด ควรกำหนดระยะห่างระหว่างช่วงเสาโดยระยะห่างระหว่างช่วยเสาใน (L)
- ระยะห่างระหว่างช่วงเสาริมที่เหมาะสมและประหยัด คือ 0.75-0.80 L ช่วงพื้นที่ยึดปลายอิสระที่เหมาะสมและประหยัด 0.25-0.30 L

cpac POST-TENSIONED SLAB มีความหนาเท่าใด
ความหนาของ POST-TENSIONED SLAB สามารถประมาณได้คร่าวๆ โดยใช้ SPAN: THICKNESS RATIO มาเป็นข้อมูลพื้นฐานเช่น กรณีแผ่นพื้นสองทางที่มีระยะห่างระหว่างเสา SPAN ยาวประมาณ 8 ม.

ความหนาของ POST-TENSIONED SLAB จะประมาณ 8.00/40 = 0.20 ม. หรือ 20 ซม.

หากเปรียบเทียบความหนาของ R.C. FLAT SLAB โดยทั่วไป จะมีความหนาประมาณ 8.00/30 = 0.27ม. หรือ 27 ซม.

อัตราส่วนระยะห่างระหว่างช่วงเสาต่อความหนาพื้น SPAN: THICKNESS RATIO
 แผ่นพื้นทางเดียว 45-48
 แผ่นพื้นสองทาง 40-45
 แผ่นพื้นสองทางมี DROP PANEL 45-50
 แผ่นพื้นสองทางมีคาน 50-56

ความหนาของ POST-TENSIONED SLAB สามารถมีขนาดบางได้ถึง 17ซม. (ผันแปรตามระยะห่างระหว่างช่วงเสา)

ในกรณีระยะห่างระหว่างช่วงเสามาก หรือกรณีพิเศษอื่น การมี BAND BEAM หรือ DROP PANEL มาเสริม จะทำให้พื้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้น