ฝากช่วยบอกต่อด้วยนะคะ ...


ต้องการรับสมัครรถร่วม บรรทุกวัสดุก่อสร้าง ราคาดี เงินเร็ว โปรดติดต่อสอบถาม คุณธนภัทร 081 660 6877


* * เจ้าของรถร่วม ควรจะขยายกิจการ ส่วนหนึ่งก็ด้วยการขายเครื่องก่อสร้าง แบบใหม่ ไม่ต้องสต๊อก เพราะจะช่วย ให้
1. มีงานขนส่งมากขึ้น
2. ได้ค่าบรรทุกมากขึ้น **

เพราะเราเชื่อว่าการขนส่ง และความเข้าใจในงานจัดส่ง เป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจ จึงอยากจะขอเชิญชวนผู้ที่มีทัศนคติตรงกัน มาร่วมกันดำเนินการ เพื่อพัฒนาให้การจัดส่งวัสดุก่อสร้าง ดียิ่งๆขึ้นไป เพื่อให้คุณมีงานประจำ และมีรายได้จากการขนส่งที่สูงขึ้นๆ