สาเหตุที่เราเลือกใช้คำพูดที่ว่า "ยิ่งเต็มรถ ยิ่งคุ้ม" ...

ก็ด้วยว่าวิธีการส่งสินค้าของวันสต๊อกโฮม เป็นการส่งสินค้าของท่านตรงจากโรงงาน โดยที่ไม่ต้องมีการสต๊อกสินค้าที่โกดังของเรา  >>> ทำให้ไม่มีต้นทุนสต๊อกสินค้า <<<  จึงทำให้ต้นทุนสินค้าของวันสต๊อกโฮมและท่านเอง (อาจจะ) ถูกกว่าร้านค้าท้องที่ของคุณ ดังแสดงเห็นเห็นตามแผนภาพประกอบที่ 1

  แผนภาพประกอบที่ 1
 


และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อสามารถรวบรวมสินค้าได้เต็ม หรือเกือบเต็มรถ ก็จะส่งผลให้  >>> ต้นทุนค่าขนส่งเฉลี่ยต่อหน่วยของสินค้ามีราคาถูกลง <<< จึงส่งผลให้ต้นทุนสินค้าเมื่อถึงหน้างานแล้ว น่าจะถูกกว่าท้องที่ รายละเอียดการบรรทุก สามารถอ้างอิงได้จากแผนภาพประกอบที่ 2


  แผนภาพประกอบที่ 2 ตารางรถขนส่งของวันสต๊อกโฮม
 
  และด้วยโมเดลธุรกิจแบบนี้เอง จึงทำให้เราเชื่อมั่นว่าสามารถมีช่องทางให้กับผู้สนใจแผนกขายส่งต่างๆดังนี้ 

แผนกขายส่ง ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง 
แผนกขายส่ง ผู้รับเหมา ช่าง 
แผนกขายส่ง โครงการบ้านจัดสรร 
แผนกขายส่ง หน่วยงานราชการ อบต.
แผนกขายส่ง โรงงานอุตสาหกรรม 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ใกล้ชิดคุณซื้อวัสดุก่อสร้างได้ในราคาประหยัดได้ที่ 

คุณธนภัทร 081 660 6877  
       
  สำหรับผู้ประกอบการทั้งหลาย .. การวางแผนจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อให้ได้ราคาถูกมีดังนี้