การประสานงานร่วมกันกับผู้รับเหมา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยทีมงานวันสต๊อกโฮม

เพราะเราเชื่อว่า ปัจจัยหลักที่จะทำให้การทำงานร่วมกันกับผู้รับเหมา สะดวกสบาย และประหยัดต้นทุน นั้น ทางวันสต๊อกโฮมเชื่อว่า การเพิ่ม ความโปร่ง การเพิ่มความเร็วในการบริการ จะช่วยให้ผู้รับเหมาสามารถหาสินค้าได้ทันเวลาที่ต้องการ จะช่วยให้ค่าแรงหน้างานไม่ทิ้งเปล่า โดยการบริการผู้รับเหมา ที่วันสต๊อกโฮมสามารถช่วยอำนวยความสะดวกเบื้องต้นมีดังนี้ 

ผู้รับเหมา,ทำงานกับวันสต๊อกโฮม 

การประสานงานตรงให้กับทางโรงงาน วัสดุก่อสร้าง

เพราะหลายครั้ง การที่ทางผู้รับเหมาต้องดีลกับโรงงานหลายๆเจ้า โดยจะต้องมีการส่งเอกสารซ้ำซ้อน ทางเรามั่นใจได้ว่า เอกสาร TOR หรือเอกสารยืนยันว่าได้เป็นผู้รับเหมางานนั้นจริงๆ ไม่จำเป็นต้องมีการจัดส่งหลายครั้ง โดยวันสต๊อกโฮม จะเป็นแพลทฟอร์มกลางให้กับผู้รับเหมา ซึ่งถ้าได้งานโครงการนั้นมาแล้ว สามารถเปิดระบบ ขอ Contract Rate พิเศษให้กับโครงการนั้นๆได้ โดยการเปิดราคาโครงการพิเศษนั้น จะทำโดยโรงงานโดยตรง ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแต่อย่างใด

การประสานงานให้กับร้านค้า วัสดุก่อสร้าง

เพราะเราเชื่อว่า การมีพันธมิตรร้านค้าท้องถิ่นที่ดี จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับฐานลูกค้า ผู้รับเหมา ของเราได้ สืบเนื่องจากการบริการของร้านค้า จะช่วยตอบโจทย์ กรณีสินค้าขาดเหลือหน้างาน หรือ หน้างาน มีความเร่งด่วนในการใช้งาน ขณะนี้ ทางวันสต๊อกโฮม ได้เริ่มเปิดพันธมิตรด้านร้านค้า อย่างก้าวกระโดด เพื่อตอบสนองความต้องการของ ผู้รับเหมา ที่มีกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย

บริการ ส่งวัสดุก่อสร้าง ถึงไซท์งาน 

เพราะการจัดส่งวัสดุก่อสร้าง ต้องการความพิเศษ ที่ต้องเข้าใจถึงสภาพวัสดุ ข้อจำกัดการจัดส่ง และการดูแลทั้งก่อนและหลังการขายที่ดี ทำให้ วันสต๊อกโฮม มีการเปิดการให้บริการจัดส่งถึงไซท์งานโดยตรง ไม่ต้องกังวลเรื่องการจัดส่งถึงหน้างาน ทำให้ผู้รับเหมา สามารถประหยัดเวลาด้านการประสานงาน และมีเวลาให้กับการจัดการงานมากขึ้น