เราเชื่อว่าการที่บุคคลทั่วไปผู้สนใจอยากจะประกอบอาชีพจำหน่ายวัสดุก่อสร้างนั้น อาจเป็นใครก็ได้ที่ มองเห็นว่าเครื่องมือหรือสินทรัพย์ด้านบนนี้ มีคุณประโยชน์ และมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งใช้วัสดุก่อสร้างได้

โดยการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างปัจจุบันนี้ สามารถเลือกใช้เครื่องมืออำนวยความสะดวกในการดู และ สอบถามสินค้าได้ จึงทำให้ไม่จำเป็นต้องสต๊อกสินค้าจำนวนมาก โดยสามารถจัดทำได้ผ่านการ ส่งรายการวัสดุที่ต้องใช้ พร้อมสถานที่จัดส่ง (ความยาก ง่ายในการลงสินค้า เช่นรถเล็ก หรือ รถใหญ่ สามารถเข้าได้) มายังเรา เพื่อทำการประเมิณราคาค่าขนส่งสินค้าจากหน้าโรงงาน

โดยกลุ่มบุคคลที่เราเล็งเห็นว่ามีโอกาสจะมาเป็นผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้างได้ง่ายที่สุดได้แก่
1. วิศวกร  
2. นักออกแบบ หรือสถาปนิก
3. ช่าง เทศบาล อ.บ.ต.
4. พนักงานขายของทุกชนิด
5. ช่างก่อสร้าง
6. ผู้รับเหมา
7. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
8. ฝ่ายจัดซื้อ
9. เจ้าของรถบรรทุก
10. นักศึกษา ด้านการตลาด สถาปัตยศาสตร์ วิศวกรรรมศาสตร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 081-660-6877