ขาย ราคาแผ่นหลังคาอลูมิเนียมชีท โกลบอลรูฟ Global roof

สวย เย็น ทน เบา ไม่เป็นสนิม

หลังคาอลูมิเนียมชีท รีดร้อน เย็นสบาย ไม่ต้องติดฉนวนกันความร้อน ให้คุณประหยัดได้มากขึ้น
 
 
สวย เนื้อวัสดุเงางาม มีหลากสีให้เลือก และไม่เป็นสนิม
เย็น เนื้อวัสดุสะท้อนความร้อน 70-80% ช่วยลดอุณหภูมิใต้หลังคา 3-12องศา ช่วยประหยัดพลังงานเครื่องปรับอากาศ
ทน เนื้อวัสดุทนต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม อายุการใช้งานยาวนานกว่า 25 ปี
เบา เนื้อวัสดุมีน้ำหนักเบากว่าเมทัลชีท 3 เท่า ช่วยลดต้นทุนค่าโครงสร้าง
 
 
อลูมิเนียมชีท 
 
 อลูมิเนียมชีท
 
อลูมิเนียมชีท 
 
อลูมิเนียมชีท 
   อลูมิเนียมชีท
ลดอุณหภูมิ
สะท้อนความร้อน
   
ประหยัดพลังงาน
ลดค่าไฟฟ้า
     
ไม่ขึ้นสนิม
ไม่รั่วซึม
    
อายุการใช้งาน
ยาวนาน 25 ปี
    
ติดตั้งง่าย
รวดเร็ว
     
ปลอดไฟ
ไม่ลามไฟ


ข้อเปรียบเทียบ หลังคาเหล็กเมทัลชีททั่วไป กับ หลังคาอลูมิเนียม โกลบอล รูฟ

 
 
หลังคาเหล็กเมทัลชีท
หลังคาอะลูมิเนียม โกลบอล รูฟ
อายุการใช้งาน เกิดสนิมเมื่อถูกฝนหรือโดนความชื้น โดยเฉพาะตรงบริเวณรอยเจาะและรอยตัด ไม่เป็นสนิมโดยเด็ดขาด จึงหมดปัญหารั่วซึม และสวยเงา งาม ท้ากาลเวลายาวนานกว่า 25 ปี
ความทนต่อกรดด่าง มีความทนทานต่อ กรด ด่าง น้อยมาก ในสภาวะแวดล้อมที่มีกรดด่างสูง เช่น โรงงานเคมี ที่มีไอกรดด่างสูง หรือฟาร์มปศุสัตว์ หลังคาเหล็กจะเกิดสนิม และผุกร่อนเร็วมาก วัสดุมุงหลังคาในแทบทุกสภาพแวดล้อม หมดปัญหาเรื่องต้องเปลี่ยนหลังคาบ่อยๆ
น้ำหนัก หลังคาเหล็กมีน้ำหนักมากกว่าหลังคาอลูมิเนียมถึง 3 เท่า หลังคาอลูมิเนียม มีน้ำหนักเพียง 1 ใน 3 ของหลังคาเหล็ก
ต้นทุนงานโครงสร้าง โครงสร้างต้องออกแบบเพื่อรองรับน้ำหนักที่มากถึง 3 เท่าตัว จึงสิ้นเปลืองงบประมาณ วิศวกรสามารถปรับปรุงแบบ และลดงบประมาณงานโครงสร้างหลังคาได้กว่า 50%
คุณสมบัติสะท้อนความร้อน หลังคาเหล็กมีคุณสมบัติสะท้อนความร้อนได้น้อย และยังถ่ายเทความร้อนได้ช้า จึงทำให้อุณหภูมิบริเวณพื้นที่ใต้หลังคาสูงมากในช่วงเวลากลางวันภายใต้แสงอาทิตย์ หลังคาอลูมิเนียม มีคุณสมบัติสะท้อนความร้อนได้มากกว่าถึง 78% และยังถ่ายเทความร้อนได้อย่างรวดเร็ว จึงทำให้อุณภูมิบริเวณพื้นที่ใต้หลังคา ต่ำกว่าหลังคาเหล็กประมาณ 3-12 องศา
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หลังคาเหล็กที่เกิดสนิมภายหลังการใช้งาน เพียงระยะสั้นๆ สามารถขายเป็นเศษเหล็กในน้ำหนักที่ลดลงอย่างมาก และในราคาเพียงไม่ถึงเศษเสี้ยวของราคาเดิม หลังคาอะลูมิเนียม ไม่ผุ ไม่เป็นสนิม หลังการใช้งานยาวนา น้ำหนักของอลูมิเนียมก็ยังคงเดิม และสามารถนำไปขายต่อ เพื่อนำไป Recycle ในราคารับซื้อที่สูงด้วย ราคาคอยล์ อลูมิเนียม
 
 แผ่นหลังคาอลูมิเนียมชีท ผิวเรียบ STD 914x0.33mm.  นน. 0.82 กก./ม.            
 แผ่นหลังคาอลูมิเนียมชีท ผิวเรียบ STD 914x0.40mm. นน. 1.00 กก./ม.  
 แผ่นหลังคาอลูมิเนียมชีท ผิวเรียบ STD 914x0.48mm. นน. 1.20 กก./ม.  
 แผ่นหลังคาอลูมิเนียมชีท ผิวเรียบ STD 914x0.60mm. นน. 1.50 กก./ม.  


ขาย จำหน่าย อลูมิเนียมชีท K-roof , คอล์ย coil

 


   
   
   

 เย็น ความร้อนใต้หลังคาต่ำกว่าหลังคาทั่วไป 3-12องศา เย็นสบาย ประหยัดพลังงาน 
 เบา เบากว่าหลังคาเหล็ก 3 เท่า ลดค่าโครงสร้าง ค่าติดตั้ง และค่าขนส่ง 
 ทนทาน   อายุการใช้งานยาวนานกว่า 25 ปี เป็นวัสดุทรงคุณค่า  
 ต้านสนิม     ทนต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม เป็นอลูมิเนียมอัลลอยเกรดพิเศษ

 K-roof ลักษณะการใช้งาน
 รีดลอนหลังคาและผนัง โรงงาน คลังสินค้า อาคาร ที่พักอาศัยทั่วไป
 ใช้กับหลังคาและผนัง ที่อยู่ในสภาพแฟวดล้อมที่มีการกัดกร่อนสูง อาทิ อาคารชายฝั่งทะเล โรงเลี้ยงสัตว์ โรงพืชผลเกษตร สารเคมี
 ใช้ได้กับเครื่อรีดลอนหลังคาเหล็กทั่วไป

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ความหนา มม. กก./คอล์ย (กก.)  กก./เมตร กก./ตร.ม. (ลอน 760) 
0.25 1300-1700 0.62 0.82
0.33 1300-1700 0.82 1.09
0.40 1300-1700 1.00 1.32
0.48 1300-1700 1.20 1.58
0.60 1300-1700 1.50 1.98
0.80 1300-1700 2.00 2.64