ราคา บล็อกปูถนน เอสซีจี SCG ตราช้าง รุ่น Porous block บล็อกพรุน พอรัสบล็อก
 
 
 
 
 
สุดจะทนกับน้ำขังบนพื้น 

แก้ได้ง่ายๆเพียงปูพื้นด้วยบล็อกปูพื้นตราช้าง รุ่น บล็อกพรุน (พอรัสบล็อก) นวัตกรรมใหม่ของระบบพื้นระบายน้ำ

บล็อกปูพื้นตราช้าง รุ่นบล็อกพรุน (พอรัสบล็อก) เป็นบล็อกปูพื้นที่มีลักษณะพิเศษกว่าบล็อกทั่วๆไป คือมีช่องว่างในเนื้อคอนกรีตมากกว่า โดยที่ช่องว่างในเนื้อคอนกรีตนั้นมีความต่อเนื่องกัน อย่างสม่ำเสมอ จึงทำให้น้ำสามารถไหลผ่านลงไปด้านล่างได้เร็วกว่าบล็อกทั่วไป โดยบล๊อกปูพื้นตราช้าง รุ่น บล็อกพรุน (พอรัสบล็อก) มีอัตราการไหลผ่านของน้ำมากกว่า 15 ลิตร/นาที/ตร.ม. จึงช่วยลดปัญหาการเกิดน้ำท่วมขังบริเวณพื้นผิวถนนได้ และยังส่งผลดีต่อการดูดซับน้ำของรากต้นไม้ในทางอ้อมอีกด้วย

 
 
 
a