ราคา กระเบื้องปูพื้นซิเมนต์ Pavement เพฟเมนท์ เอสซีจี SCG ตราช้าง

 
 
 

 
 

 คุณสมบัติ กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น เอสซีจี SCG 

1. ความต้านทานแรงดัดตามขวาง (Transverse Strength) ไม่น้อยกว่า 3.5 เมกะพาสคัล (Mpa.)
2. การดูดซึมของน้ำ (Water Absorption) เฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 6
3. ชั้นผิวหน้า มีความหนาไม่น้อยกว่า 10 มม.
              
 ขนาด
(กว้างxยาวxหนา) 
 น้ำหนัก
(กก./ก้อน)
ปริมาณการใช้งาน
(แผ่น/ตร.ม.)
30x30x3.5 ซม.
7.7
11.11
30x30x6.0 ซม. 
 11.7
 11.11
40x40x3.5 ซม.
13.8
6.25


   
   
    
ตะกร้าสินค้า


   ไปยังหน้า:  [1]
PA01 คอนกรีตพิมพ์ลาย PAVEMENT สานเส้น เทา 40x40x3.5ซม. นน. 13.8กก./แผ่น 6.25แผ่น/ตร.ม.
PA01 คอนกรีตพิมพ์ลาย PAVEMENT สานเส้น เทา 40x40x3.5ซม. นน. 13.8กก./แผ่น 6.25แผ่น/ตร.ม.
ราคา : 52.16 บาท
PA01 คอนกรีตพิมพ์ลาย PAVEMENT สานเส้น แดง40x40x3.5ซม. นน. 13.8กก./แผ่น 6.25แผ่น/ตร.ม.
PA01 คอนกรีตพิมพ์ลาย PAVEMENT สานเส้น แดง40x40x3.5ซม. นน. 13.8กก./แผ่น 6.25แผ่น/ตร.ม.
ราคา : 56.18 บาท
PA01 คอนกรีตพิมพ์ลาย PAVEMENT สานเส้น เหลือง 40x40x3.5ซม. นน. 13.8กก./แผ่น 6.25แผ่น/ตร.ม.
PA01 คอนกรีตพิมพ์ลาย PAVEMENT สานเส้น เหลือง 40x40x3.5ซม. นน. 13.8กก./แผ่น 6.25แผ่น/ตร.ม.
ราคา : 56.18 บาท
PA01 คอนกรีตพิมพ์ลาย PAVEMENT สานเส้น ฟ้า 40x40x3.5ซม. นน. 13.8กก./แผ่น 6.25แผ่น/ตร.ม.
PA01 คอนกรีตพิมพ์ลาย PAVEMENT สานเส้น ฟ้า 40x40x3.5ซม. นน. 13.8กก./แผ่น 6.25แผ่น/ตร.ม.
ราคา : 92.45 บาท
PA01 คอนกรีตพิมพ์ลาย PAVEMENT สานเส้น ม่วงเทา 40x40x3.5ซม. นน. 13.8กก./แผ่น 6.25แผ่น/ตร.ม.
PA01 คอนกรีตพิมพ์ลาย PAVEMENT สานเส้น ม่วงเทา 40x40x3.5ซม. นน. 13.8กก./แผ่น 6.25แผ่น/ตร.ม.
ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
PA01 คอนกรีตพิมพ์ลาย PAVEMENT สานเส้น น้ำตาลแดง 40x40x3.5ซม. นน. 13.8กก./แผ่น 6.25แผ่น/ตร.
PA01 คอนกรีตพิมพ์ลาย PAVEMENT สานเส้น น้ำตาลแดง 40x40x3.5ซม. นน. 13.8กก./แผ่น 6.25แผ่น/ตร.
ราคา : 53.35 บาท
PA02 คอนกรีตพิมพ์ลาย PAVEMENT พัดโบก เทา 40x40x3.5ซม. นน. 13.8กก./แผ่น 6.25แผ่น/ตร.ม.
PA02 คอนกรีตพิมพ์ลาย PAVEMENT พัดโบก เทา 40x40x3.5ซม. นน. 13.8กก./แผ่น 6.25แผ่น/ตร.ม.
ราคา : 48.69 บาท
PA02 คอนกรีตพิมพ์ลาย PAVEMENT พัดโบก แดง 40x40x3.5ซม. นน. 13.8กก./แผ่น 6.25แผ่น/ตร.ม.
PA02 คอนกรีตพิมพ์ลาย PAVEMENT พัดโบก แดง 40x40x3.5ซม. นน. 13.8กก./แผ่น 6.25แผ่น/ตร.ม.
ราคา : 56.18 บาท
PA02 คอนกรีตพิมพ์ลาย PAVEMENT พัดโบก เหลือง 40x40x3.5ซม. นน. 13.8กก./แผ่น 6.25แผ่น/ตร.ม.
PA02 คอนกรีตพิมพ์ลาย PAVEMENT พัดโบก เหลือง 40x40x3.5ซม. นน. 13.8กก./แผ่น 6.25แผ่น/ตร.ม.
ราคา : 56.18 บาท
PA02 คอนกรีตพิมพ์ลาย PAVEMENT พัดโบก ฟ้า 40x40x3.5ซม. นน. 13.8กก./แผ่น 6.25แผ่น/ตร.ม.
PA02 คอนกรีตพิมพ์ลาย PAVEMENT พัดโบก ฟ้า 40x40x3.5ซม. นน. 13.8กก./แผ่น 6.25แผ่น/ตร.ม.
ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
PA14 คอนกรีตพิมพ์ลาย PAVEMENT เกลียวคลื่น เทา 40x40x3.5ซม. นน. 13.8กก./แผ่น 6.25แผ่น/ตร.ม.
PA14 คอนกรีตพิมพ์ลาย PAVEMENT เกลียวคลื่น เทา 40x40x3.5ซม. นน. 13.8กก./แผ่น 6.25แผ่น/ตร.ม.
ราคา : 48.69 บาท
PA14 คอนกรีตพิมพ์ลาย PAVEMENT เกลียวคลื่น แดง40x40x3.5ซม. นน. 13.8กก./แผ่น 6.25แผ่น/ตร.ม.
PA14 คอนกรีตพิมพ์ลาย PAVEMENT เกลียวคลื่น แดง40x40x3.5ซม. นน. 13.8กก./แผ่น 6.25แผ่น/ตร.ม.
ราคา : 56.18 บาท
PA14 คอนกรีตพิมพ์ลาย PAVEMENT เกลียวคลื่น เหลือง 40x40x3.5ซม. นน. 13.8กก./แผ่น 6.25แผ่น/ตร
PA14 คอนกรีตพิมพ์ลาย PAVEMENT เกลียวคลื่น เหลือง 40x40x3.5ซม. นน. 13.8กก./แผ่น 6.25แผ่น/ตร
ราคา : 56.18 บาท
PA14 คอนกรีตพิมพ์ลาย PAVEMENT เกลียวคลื่น ฟ้า 40x40x3.5ซม. นน. 13.8กก./แผ่น 6.25แผ่น/ตร.ม.
PA14 คอนกรีตพิมพ์ลาย PAVEMENT เกลียวคลื่น ฟ้า 40x40x3.5ซม. นน. 13.8กก./แผ่น 6.25แผ่น/ตร.ม.
ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
PA0310คอนกรีตพิมพ์ลาย PAVEMENT หมากรุก เทา 40x40x3.5ซม. นน. 13.8กก./แผ่น 6.25แผ่น/ตร.ม.
PA0310คอนกรีตพิมพ์ลาย PAVEMENT หมากรุก เทา 40x40x3.5ซม. นน. 13.8กก./แผ่น 6.25แผ่น/ตร.ม.
ราคา : 48.69 บาท
PA0410คอนกรีตพิมพ์ลาย PAVEMENT มุมซ้อน เขียว 40x40x3.5ซม. นน. 13.8กก./แผ่น 6.25แผ่น/ตร.ม.
PA0410คอนกรีตพิมพ์ลาย PAVEMENT มุมซ้อน เขียว 40x40x3.5ซม. นน. 13.8กก./แผ่น 6.25แผ่น/ตร.ม.
ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
PA0510คอนกรีตพิมพ์ลาย PAVEMENT ปาร์เก้เหลือง 40x40x3.5ซม. นน. 13.8กก./แผ่น 6.25แผ่น/ตร.ม.
PA0510คอนกรีตพิมพ์ลาย PAVEMENT ปาร์เก้เหลือง 40x40x3.5ซม. นน. 13.8กก./แผ่น 6.25แผ่น/ตร.ม.
ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
PA1710คอนกรีตพิมพ์ลาย PAVEMENT เรขาคณิต น้ำตาลแดง 40x40x3.5ซม. นน. 13.8กก./แผ่น 6.25แผ่น/ต
PA1710คอนกรีตพิมพ์ลาย PAVEMENT เรขาคณิต น้ำตาลแดง 40x40x3.5ซม. นน. 13.8กก./แผ่น 6.25แผ่น/ต
ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
PA1810คอนกรีตพิมพ์ลาย PAVEMENT เพชร เทา 40x40x3.5ซม. นน. 13.8กก./แผ่น 6.25แผ่น/ตร.ม.
PA1810คอนกรีตพิมพ์ลาย PAVEMENT เพชร เทา 40x40x3.5ซม. นน. 13.8กก./แผ่น 6.25แผ่น/ตร.ม.
ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
PA1910คอนกรีตพิมพ์ลาย PAVEMENT ฟีฟ่า น้ำตาล 40x40x3.5ซม. นน. 13.8กก./แผ่น 6.25แผ่น/ตร.ม.
PA1910คอนกรีตพิมพ์ลาย PAVEMENT ฟีฟ่า น้ำตาล 40x40x3.5ซม. นน. 13.8กก./แผ่น 6.25แผ่น/ตร.ม.
ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
PA2010คอนกรีตพิมพ์ลาย PAVEMENT หน้าเรียบ เทา 40x40x3.5ซม. นน. 13.8กก./แผ่น 6.25แผ่น/ตร.ม.
PA2010คอนกรีตพิมพ์ลาย PAVEMENT หน้าเรียบ เทา 40x40x3.5ซม. นน. 13.8กก./แผ่น 6.25แผ่น/ตร.ม.
ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
PA2110คอนกรีตพิมพ์ลาย PAVEMENT แถบ เหลือง 40x40x3.5ซม. นน. 13.8กก./แผ่น 6.25แผ่น/ตร.ม.
PA2110คอนกรีตพิมพ์ลาย PAVEMENT แถบ เหลือง 40x40x3.5ซม. นน. 13.8กก./แผ่น 6.25แผ่น/ตร.ม.
ราคา : 59.92 บาท
PA2210คอนกรีตพิมพ์ลาย PAVEMENT ปุ่มเหลือง 40x40x3.5ซม. นน. 13.8กก./แผ่น 6.25แผ่น/ตร.ม.
PA2210คอนกรีตพิมพ์ลาย PAVEMENT ปุ่มเหลือง 40x40x3.5ซม. นน. 13.8กก./แผ่น 6.25แผ่น/ตร.ม.
ราคา : 59.92 บาท
PA3210คอนกรีตพิมพ์ลาย PAVEMENT ดาราวดี น้ำตาล 40x40x3.5ซม. นน. 13.8กก./แผ่น 6.25แผ่น/ตร.ม.
PA3210คอนกรีตพิมพ์ลาย PAVEMENT ดาราวดี น้ำตาล 40x40x3.5ซม. นน. 13.8กก./แผ่น 6.25แผ่น/ตร.ม.
ราคา : 59.92 บาท
PA3110คอนกรีตพิมพ์ลาย PAVEMENT รัศมี น้ำตาล 40x40x3.5ซม. นน. 13.8กก./แผ่น 6.25แผ่น/ตร.ม.
PA3110คอนกรีตพิมพ์ลาย PAVEMENT รัศมี น้ำตาล 40x40x3.5ซม. นน. 13.8กก./แผ่น 6.25แผ่น/ตร.ม.
ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ

   ไปยังหน้า:  [1]