เรียนรู้การสร้างบ้าน เริ่มต้นได้ที่นี่

ลำดับในการสร้างบ้านเป็นเรื่องสำคัญที่เจ้าของบ้านและผู้รับเหมาควรเรียนรู้ การสร้างบ้านเป็นการผสมผสานความลงตัวระหว่างงานฝีมือ ด้วยการใช้แรงงาน กับการเลือกวัสดุที่ดี ที่มีคุณภาพ การเริ่มต้นสร้างบ้าน ด้วยการวางแผนที่ดี นอกจากจะช่วยให้คุณสร้างบ้านในราคาที่ประหยัดแล้ว ยังช่วยให้คุณสร้างความเข้าใจ ต่อผู้ร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็น สถาปนิก ช่างผู้รับเหมา และเจ้าของบ้านได้อีกด้วย
  ฐานราก โครงสร้าง


   งานฐานราก โครงสร้าง ถือเป็นงานสำคัญที่
   เจ้าของบ้านควรให้ความสำคัญ และคำนึงถึง
   เพราะเป็นเหมือนกับฐานสำคัญที่จะต่อเติม
   โครงสร้างในอนาคตอีกด้วย 
         
งานโครงสร้างฐานราก
     
 
 
      
  
 
 
     
  
 

 

   

  เหล็ก งานโครงสร้าง

    เหล็ก เป็นหนึ่งในวัสดุก่อสร้าง หลักสำหรับงานโครงสร้าง
    การเลือกใช้วัสดุเหล็กที่ถูกต้อง และใช้ให้ถูกกับงาน
    จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง 
      งานเหล็ก    
เหล็ก วัสดุสำคัญสำหรับงานโครงสร้าง
     
 
 
     
 
 
  การเสริมเหล็กต้านทานแรงตึงในคาน 
     
 
 
  เหล็กที่ใช้กับงานพื้น 
     
 

 

   

  โครงสร้างเหนือดิน

    โครงสร้างเหนือดินก็เหมือนเป็นกระดูกของร่างกายมนุษย์
    สิ่งสำคัญก็คือเรื่องของความแข็งแรง ทนทาน และ
    ยืดหยุ่น ปรับสภาพได้ดี เข้ากับสภาวะแวดล้อม

 
         
โครงสร้างเหนือดิน
     
 
 
     
 
 
  เหล็กที่ใช้ในงาน เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก  
     
 
 
     
 
 
  งานคอนกรีต
     
 
 
 

   

  ไม้สำหรับงานก่อสร้าง
      ไม้ หนึ่งในวัสดุสำคัญที่ใช้กับงานก่อสร้าง

         
วัสดุประเภทไม้  ที่ใช้กันแพร่หลายในงานก่อสร้าง 
     
 
 
  ธรรมชาติของไม้ สำหรับงานก่อสร้าง
     
 
 
  ไม้ที่เป็นส่วนประกอบ และใช้ในงานโครงสร้าง 
     
 
 
  วิธีการป้องกันและรักษาเนื้อไม้ 
     
 
 

 

  งานโครงสร้างหลังคา


    งานส่วนหลังคา ถือว่าเป็นส่วนที่ช่วยปกป้องตัวบ้าน
    จากสภาพแวดล้อมที่แปรปรวน เช่น ฝน พายุ ลม
    แดดแรง เป็นต้น การเลือกวัสดุที่ดี ทรงหลังคาที่เหมาะ
    จะช่วยให้บ้านอยู่สบาย

 
         
งานหลังคา
     
 
 
     
 
  ความหลากหลายของวัสดุที่นำมาใช้มุงหลังคา
     
 
 
     
 
  ส่วนประกอบ โครงสร้างหลังคา
     
 


 

  งานผนัง


    งานผนัง เป็นส่วนที่สำคัญสำหรับการปกป้องตัวบ้านจาก
    ฝุ่นละออง ลม พายุ ฝน และภัยธรรมชาติ นอกจากนี้
    ผนังบ้านยังมีความสำคัญในการช่วยเก็บความเย็น 
    หรือปกป้องความร้อนจากแสงแดดภายนอกเข้ามาใน
    ตัวบ้านอีกด้วย การเลือกผนังจะมีผลโดยตรงต่อ
    น้ำหนักโครงสร้างของตัวบ้าน
 
    
    
งานผนัง
     
 
 
     
 


 

อ้างอิงข้อมูล

เทคนิคการก่อสร้าง Construction Technique, ผศ.วิทวัส สิทธิกูล, กรุงเทพมหานคร: หจก. พีพริ้นท์ (2012) ฉบับปรับปรุงใหม่ ตุลาคม 2557

วัสดุวิศวกรรมก่อสร้าง, รศ.กวี หวังนิเวศน์กุล, กรุงเทพมหานคร: บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น 2552

เขียนแบบก่อสร้าง, สุขสม เสนานาญ, กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. พิมพ์ครั้งที่ 42 2558 

ประสบการณ์การจำหน่ายวัสดุก่อสร้างกว่า 40 ปี
Black ribbon bottom left