ถ้าเพจนี้มีประโยชน์กับเพื่อนหรือคนที่คุณรัก โปรดแชร์
 เพจที่ที่วันสต๊อกโฮมและทีมงานฟิวส์เดวิด
แจกแบบบ้านฟรี 


แบบบ้านฟรี แบบบ้านแจกฟรี
 ประวัติและความเป็นมา

โครงการแจกแบบบ้านฟรี เกิดจากการตกลงกันระหว่างสถาปนิกใจดี ฟิวส์เดวิด และทีมงานวันสต๊อกโฮม ที่รวมตัวกันเฉพาะกิจเพื่อต้องการให้เจ้าของที่ดิน ที่ต้องการสร้างบ้าน มีความรู้ขั้นพื้นฐานสำหรับแบบบ้านที่ดี ค่าใช้จ่ายที่ดำเนินการ เป็นการออกโดยวันสต๊อกโฮม และทีมงานฟิวส์เดวิดก็ได้คิดค่าแบบในราคาที่เป็นกันเอง เพราะเชื่อว่า การที่ได้ช่วยเหลือสังคมนั้น นำมาซึ่งความสุขทางใจมากกว่าที่จะได้รับทางด้านผลตอบแทน

ขอบคุณทีมงานฟิวส์เดวิดมา และผู้ร่วมแชร์ ณ ที่นี้

วันสต๊อกโฮม