ราคา ฉนวน เอสซีจี รุ่น FRK และ FRKF งานหุ้มท่อปรับอากาศ
** โปรดสอบถามราคาพิเศษ งานโครงการ**

ฉนวนหุ้มท่อปรับอากาศ ฉนวนเขียว เป็นมิตรต่อสุขภาพ ปลอดภัย ปลอดความร้อน 

คุณสมบัติ
ฉนวน เอสซีจี สำหรับงานหุ้มท่อปรับอากาศ ปิดด้วยอลูมิเนียมฟอยล์เสริมแรง 3 ทาง ชนิดไม่ลามไป 1 ด้าน แบบ 5 เลเยอร์ 

เป็นฉนวนใยแก้วสีเขียวแบบม้วน (ฉนวน Green-3) ปิดผิวหน้าหนึ่งด้านด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ชนิดต่างๆที่ผลิตขึ้นมาตามผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 486 และ มอก. 487) มาตรฐานสากล ASTM และเป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้ในอาคาร และงานอนุรักษ์พลังงาน ฉนวนตราช้าง สำหรับงานหุ้มท่อปรับอากาศได้รับเครื่องหมายฉลากเขียว จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

ฉนวน เอสซีจี สำหรับงานหุ้มท่อปรับอากาศ เหมาะสำหรับหุ้มท่อลมปรับอากาศ ช่วยป้องกันการควบแน่นเป็นหยดน้ำ รักษาอุณหภูมิในท่อปรับอากาศ และช่วยประหยัดพลังงาน สามารถใช้ในงานหุ้มท่อลมปรับอากาศของอาคาร, สำนักงาน, ศูนย์การค้า และบ้านพักอาศัย ที่อุณหภูมิใช้งานตั้งแต่ 4 - 120 องศาเซลเซียส
  

SCG insulation for Duct Wrap is non-combusitible, flexible and light weight glasswool insulation blanket, developed under Green-3 concept. There are various types of aluminum foil vapor barrier facing available upon customer requirements. It's suitable for exterior insulation for both residential and commercial buildings, ventialting and air-conditioning sheet metal duct.
 
  FRK 
ฉนวน เอสซีจี รุ่น FRK สำหรับงานหุ้มท่อปรับอากาศ ปิดผิวด้วยอลูมิเนียมฟอล์ยเสริมแรง 3 ทาง ชนิดไม่ลามไฟ 1 ด้าน แบบ 5 เลเยอร์ 
ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน BS 476 และ ASTM E84/UL 723 
Fire Retardant 3-ways reinforced single side aluminum foil 5 Layers in accordance with BS 476 and ASTM E84/UL 723 

1. กระดาษคราฟ Kraft Paper
2.  กาวโพลิเมอร์ Polymer Adhesive
3. เส้นใยไฟเบอร์กลาสเสริมแรง 3 ทาง 3-ways glassfiber reinforce 
4. กาวโพลิเมอร์ Polymer Adhesive
5. แผ่นฟอล์ย Aluminum Foil
ฉนวน FRKF FRKF
ฉนวน เอสซีจี รุ่น FRKF สำหรับงานหุ้มท่อปรับอากาศ ปิดผิวด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ เสริมแรง 3 ทาง ชนิดไม่ลามไฟ แบบ 7 เลเยอร์
ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน BS476 และ UL723
Fire Retardant 3-ways reinforced double sides aluminum foil 7 layers

1. แผ่นฟอยล์ Aluminum Foil
2. กาวโพลิเมอร์ Polymer Adhesive
3. เส้นใยไฟเบอร์กลาสเสริมแรง 3 ทาง 3-ways glass fiber reinforce
4. กาวโพลิเมอร์ Polymer Adhesive
5. กระดาษคราฟ Kraft Paper
6. กาวโพลิเมอร์ Polymer Adhesive
7. แผ่นฟอยล์ Aluminum Foil
รายการผลิตภัณฑ์ FRK และ FRKF
รหัส 
Code
ความหนาแน่น
Density (kg/sq.m.)
ความหนา (มม.)
Thickness (mm)
ขนาด Size
k-Value
R-Value
(mxm)
(ftxft)
W/m.K
BTU-in/hr.ft2.F
sq.m.K/w
hr.ft2.F/BTU
1625
16
25
1.22x30.50
4x100
0.038
0.264
0.658
3.735
1638
16
38
1.22x30.50
4x100
0.038
0.264
1.000
5.677
1650
16
50
1.22x15.25
4x50
0.035
0.264
1.316
7.470
2425
24
25
1.22x30.50
4x100
0.035
0.243
0.714
4.050
2438
24
38
1.22x15.25
4x50
0.035
0.243
1.086
6.160
2450
24
50
1.22x15.25
4x50
0.035
2.243
1.429
8.110
3225
32
25
1.22x15.25
4x50
0.033
0.229
0.758
4.301
3238
32
38
1.22x15.25
4x50
0.033
0.229
1.152
6.537
3250
32
50
1.22x15.25
4x50
0.033
0.229
1.515
8.602
4825
48
25
1.22x7.50
4x25
0.032
0.222
0.781
4.435

ค่าการนำความร้อน Thermal Conductivity: k-Value (W/m.K) at mean temperature 24C
ค่าการต้านทานความร้อน Thermal Resistance: R-Value = insulation Thickness (m)/ k-Value (W/m.K)

คุณสมบัติทางกายภาพของฉนวน

Physical Property
Test Method
Specification
Moisture Sorption
ASTM C 1104
0.2% by volume
Mold of Fungus Growth
ASTM C665
Will no support or promote
Vapor Permeability
ASTM E96
0.02 PERM Maximum
Fire Test
Surface Burning Characteristic
Flame spread
Smoke Developed

BS476 Part 6& 7
ASTM E84
 

Class O

<25
<50
   

ขนาดความหนาที่แนะนำ

การกำหนดความหนาเหมาะสมของฉนวนเพื่อป้องกันการควบแน่นเป็นหยดน้ำที่สภาวะแวดล้อมต่างกัน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ลักษณะท่อลม และการติดตั้งหลังจากได้ค่า ความหนาจากการคำนวณแล้วนั้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าความหนาฉนวนที่เลือกใช้เพียงพอ ขอแนะนำให้เลือกใช้ฉนวนที่ความหนาเพิ่มขึ้น 25%

ตารางการเลือกความหนาของฉนวน (มม.)

Relative Humidity Ambient Temperature (Celcius)
27 C 29C 32C 35C
50%
25
25
25
25
55%
25
25
25
25
60%
25
25
25
25
65%
25
25
25
38
70%
25
25
38
38
75%
25
38
38
50
80%
25
50
50
64
85%
50
75
75
88
90%
125
150
163
175

ข้อแนะนำในการติดตั้ง ฉนวน เอสซีจี รุ่น FRK และ FRKF

ฉนวน FRK FRKF

+ พื้นผิวของท่อลม ต้องสะอาด แห้ง ปราศจากสนิม คราบน้ำมัน และรอยรั่ว โดยการทดสอบรอยรั่วทุกๆจุดก่อนหุ้มฉนวน
+ ติดฉนวนหุ้มท่อตามขนาดที่กำหนด พร้อมทั้งตัดฉนวนบริเวณริมออก ประมาณ 50มม. โดยให้เหลือวัสดุปิดผิวส่วนที่เป็นปีก เพื่อใช้ซ้อนทับกับรอยต่อของฉนวน
+ หุ้มฉนวนรอบท่อลม ให้รอยต่อแนบกันสนิท ให้ปีกซ้อนทับปลายอีกด้านของฉนวน และใช้เทปอลูมิเนียมฟอล์ยขนาด 2.5นิ้ว ขึ้นไป ปิดรอยต่อของฉนวนที่ติดกันทุกด้าน
+ พิจารณาขนาดของท่อลม หากท่อลมมีขนาดกว้างเกิน 24 นิ้ว ควรมีตัวยึด เพื่อยึดฉนวนให้แนบสนิทกับผิวท่อ โดยยึดติดไว้ทางด้านล่างของท่อภายในทุกระยะไม่เกิน 18 นิ้ว
+ ตรวจสอบวัสดุปิดผิว หากพบรอยรั่ว ถลอก หรือมีการฉีกขาด ให้ใช้เทปอลูมิเนียมฟอยล์ ปิดทับ เพื่อป้องกันความชื้น และไอน้ำไม่ให้สะสมในเนื้อฉนวน