ราคา ฉนวน เอสซีจี สำหรับผนัง รุ่น COOL WALL 65มม. 

ช่วยคลายร้อนได้จริง

* * โปรดสอบถาม ราคาพิเศษ * *
 
ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับฝ้าเพดาน รุ่น COOL WALL   COOL WALL
รายละเอียดของสินค้า 
product Specification
 หนา 75 มม. พรีเมี่ยม
75mm PREMIUM
วัสดุปิดผิว
Facing
หุ้มรอบด้านด้วยอลูมิเนียมฟอยล์เสริมแรง
Double protection encapsulated with aluminum foil
การกันความร้อน (เมื่อเปรียบเทียบกับฝ้าที่ไม่ได้ติดฉนวน)
Heat protection efficiency (Compared to that of the house without insulation)
มากกว่า ผนังก่ออิฐฉาบปูน 6 เท่า
6 times more protection (Compared to that of brick wall)
Rt ค่าต้านทานความร้อนรวมของระบบหลังคา (hr.ft2.F/Btu)
Thermal resistance (Total)
12.0
Rm ค่าต้านทานความร้อนเฉพาะเนื้อฉนวน (hr.ft2.F/Btu)
Thermal resistance(hr.ft2.F/Btu)
10.0
ขนาดต่อแผ่น (ม. x ม.)
Size per sheet (m x m)
0.60 x 1.20
พื้นที่ต่อแผ่น (ตร.ม.)
Cover area per sheet (sq.m.)
0.72
ความหนา (มม.)
Thickness (mm)
65
ขนาดบรรจุ (แผ่น/แพ็ค)
Packaging (No.of sheets/pack)
4

ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล จึงได้รับฉลากเขียวในการรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากใช้แก้วรีไซเคิล 100% และยังผลิตด้วยกระบวนการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยสุด จึงได้รับฉลาก SCG Eco Value

ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี เป็นฉนวนประเภทใยแก้วที่ได้รับการรับรอง โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และความปลอดภัยของวัสดุประเภทเส้นใย

ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี มีเนื้อฉนวนเขียวพร้อมสาร HydroProtec ที่ช่วยลดการอุ้มน้ำได้ถึง 10 เท่า ไม่ดูดซับน้ำ อีกทั้งสามารถกันความชื้น ทำให้เนื้อฉนวนคงประสิทธิภาพได้อย่างยาวนาน

 
 STAY COOL/COOL WALL
บ้านนี้ไม่ติดฉนวนกันความร้อน
Home without SCG Thermal insulation 
บ้านนี้ติดฉนวนกันความร้อน เอสซีจี
Home with SCG Thermal insulation
+ ค่าการต้านทานความร้อนรวมที่ฝ้าเพดาน
   Thermal Resistance: Ceiling 6.47 hr.ft2 F/Btu
+ ค่าการต้านทานความร้อนรวมที่ฝ้าเพดาน
   Thermal Resistance: Ceiling 27.92 hr.ft2 F/Btu
+ ค่าการต้านทานความร้อนรวมที่ระบบผนัง
   Thermal Resistance: Wall 2.39 hr.ft2 F/Btu
+ ค่าการต้านทานความร้อนรวมที่ระบบผนัง
   Thermal Resistance: Wall 12.93 hr.ft2 F/Btu
 
ป้องกันความร้อน ถึง 6 เท่า
สะท้อนความร้อน 95%
ประหยัดไฟ 47%

* ค่าไฟลดลง เพราะกันความร้อนที่จะเข้ามา
ในห้องได้มากกว่า ช่วยลดการทำงานของ
เครื่องปรับอากาศ
Receive high performance label certification
from Ministry of Energy of Thailand

ขั้นตอนง่ายๆในการติดตั้ง ฉนวนกันความร้อน สำหรับผนังรุ่น Cool Wall

 การติดตั้งฉนวน Cool Wall
1. ติดตั้งโครงคร่าว กัลวาไนซ์
สำหรับผนังเบา U76 / C74
โดยเว้นระยะห่าง 0.6ม. และปิด
ด้วยผนังสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี
ด้านหนึ่ง
Install galvanized frame U76/
C74 with spacing 0.60m and
cover with SCG smartboard
on one side
  2. ติดตั้งฉนวนกันความร้อน
เอสซีจี รุ่น COOL WALL 65มม.
พรีเมียม ระหว่างโครงคร่าว
ให้เต็มช่องว่าง
Insert SCG Thermal insulation
COOL WALL 65mm into the
wall cavity and make ure it will
fit firmly with the space
3. ในกรณีที่มีการตัดต่อฉนวน
ให้ใช้เทปอลูมิเนียมฟอยล์ปิด
บริเวณปลายเปิดให้เรียบร้อย
In case of resizing of cutting,
use aluminum foil tape to
neatly seal any open end
4. ปิดทับด้วยผนังสมาร์ทบอร์ด
เอสซีจีอีกด้านหนึ่งให้เรียบร้อย
Cover the frame with SCG
smartboard
             

ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี คุณลักษณะและประโยชน์การใช้งาน

 
กันความร้อน Thermal insulation
ฉนวน เอสซีจี มีค่าการนำความร้อนต่ำ สามารถต้านทานความร้อนได้ดี ช่วยลดปริมาณความร้อนที่เข้ามาในอาคาร

SCG insulation has a low thermal conductivity which helps rearing heat transfer through building and saving energy cost 
 
 
ป้องกันเสียงรบกวน Noise Reduction
ฉนวน เอสซีจี สามารถลดเสียงรบกวนจากภายนอก เช่น เสียงฝนตกกระทบหลังคาเหล็กรีด

SCG insulation has its porous structure which provides a good sound energy absorption and help reducing impacted noise, especially from metal roof
 
 
 
 
 
 
ไม่ลุกติดไฟ Non-Flammable
ฉนวน เอสซีจี เป็นวัสดุไม่ลามไฟ ที่ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E84 และ BS476 จึงไม่เป็นชนวนก่อให้เกิด อัคคีภัย

SCG insulation is a noncombustible material in accordance with ASTM E84, BS476 with FR Grade Al-Foil, so it can be used with safety.
 
ติดตั้งง่าย Easy to Install
ฉนวน เอสซีจี มีน้ำหนักเบา ทนต่อแรงดึงดูด ทำให้ไม่ฉีกขาดง่าย จึงติดตั้งสะดวก

SCG insulation has lightweight and good tensile resistance so it can be handled and installed easily
 
 
 
 
 
 
 
ทนต่อแรงกด Compressive Strength
ฉนวน เอสซีจี มีความยืดหยุ่นได้ดี สามารถคืนตัวได้ดี หลังการกดทับ จึงไม่สูญเสียคุณสมบัติการเป็นฉนวน

SCG insulation is flexible and resilient which provides a good thickness recovery and long term insulation performance
 
 
อายุการใช้งานยาวนาน Long Life insulation
ฉนวน เอสซีจี ทำมาจากฉนวนใยแก้วสีเขียว ซึ่งทนทาน และไม่สามารถถูกกัดโดยมอดหรือปลวก หรือขึ้นราได้

SCG insulation is made of glasswool which durable and not deteriorated by mold of fungus
 
 
 
 
 
 
 
ป้องกันการควบแน่นเป็นหยดน้ำ Consideration Control
เมื่อเลือกความหนาที่เมหาะสม จะไม่เกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ำจากความแตกต่างของอุณหภูมิของอาคารที่ปรับอากาศ

With appropriate thickness and vapor barier material, SCG insulation helps preventing a condesnation problem in building