ช่องเซอร์วิส สำเร็จรูป ซ่อนกรอบ สำหรับฝ้ายิปซั่มฉาบเรียบ เซิร์ฟบอร์ด ZerveBoard เอสซีจี

ZerveBoard logo

ระบบฝ้าเพดานฉาบเรียบภายในอาคาร หรือบ้านพักอาศัยโดยทั่วไป ที่ไม่สามารถเปิดฝ้าขึ้นไปด้านบนได้ ไม่เหมือนกับระบบฝ้าเพดาน ที-บาร์ ที่สามารถเปิดได้ทุกแผ่น ดังนั้นหากต้องการเปิดฝ้าเพดานเพื่อใช้งานด้านบน ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบ ปรับปรุง หรือซ่อมแซม หากเกิดปัญหาบริเวณที่มีแนวท่องานระบบผ่าน บริเวณที่มีสายไฟ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าติดตั้งอยู่เหนือเพดาน หรือบริเวณที่ติดตั้งระบบปรับอากาศ จำเป็นต้องมีช่องเปิด เพื่อการใช้งานเฉพาะจุดที่สามารถเปิดปิดได้สะดวก โดยไม่ทำให้ฝ้าเพดานเสียหาย

ช่องเซอร์วิสสำเร็จรูปซ่อนกรอบ เซิร์ฟบอร์ด ZerveBoard เอสซีจี เป็นช่องสำหรับเปิดเซอร์วิสด้านบนของฝ้าเพดานฉาบเรียบ 9 มม. ที่ถูกออกแบบมาเพื่อติดตั้งกับฝ้าเพดานได้ทุกตำแหน่งภายในอาคาร โดยไม่รบกวนสายตา สามารถเลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับการออกแบบตกแต่งภายในอาคาร และบริเวณที่ใช้งาน ได้แก่ แบบสี่เหลี่ยมมุมฉาก หรือแบบสี่เหลี่ยมมุมบน แบบชนิดมาตรฐาน สำหรับการใช้งานในห้องทั่วไปหรือแบบทนชื้นสำหรับใช้งานในห้องน้ำหรือห้องครัวที่มีความชื้นสูง แต่ละชุดประกอบไปด้วยแผ่นปิดและกรอบ

นอกจากนี้ ยังมีแบบสั่งผลิต Tailor Made เพื่อใช้งานเฉพาะ โดยสามารถเลือกขนาดกว้างและยาวของช่องเปิด รูปแบบของบานเปิด ชนิดของแผ่นฝ้ายิปซั่ม และรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานได้อีกด้วย

คุณสมบัติ

  • ติดตั้งง่าย ประหยัดเวลา เนื่องจากเป็นชุดสำเร็จรูปที่สามารถนำไปติดตั้งที่หน้างานได้ทันที+ ได้ช่องเซอร์วิสที่สวยงาม เรียบสนิท ไม่เห็นกรอบ กลมกลืนกับฝ้าเพดานฉาบเรียบ
  • เปิด ปิดง่าย แข็งแรง ทนทานด้วยคุณภาพวัสดุสูง
  • เพิ่มเติมช่องเปิดให้กับฝ้าเพดานเดิมได้โดยไม่จำเป็นต้องรื้อฝ้าทั้งหมด
  • วางตำแหน่งได้ทุกที่โดยไม่รบกวนสายตา

ช่องปิดสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ช่องปิดสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ช่องปิดสี่เหลี่ยมมุมมน รัศมี 5ซม.

ช่องปิดสี่เหลี่ยมมุมมน รัศมี 5ซม.

ZerveBoard

ชนิดของแผ่นมุมฉาก

ขนาดของช่องเซอร์วิส (กว้าง x ยาว) ขนาดของกรอบ (กว้าง x ยาว)
เซิร์ฟบอร์ด มาตรฐาน Standard เซิร์ฟบอร์ด ทนชื้น MoistBloc 300x300มม. 500x500มม.
450x450มม. 650x650มม.
เซิร์ฟบอร์ด มาตรฐาน Standard เซิร์ฟบอร์ด ทนชื้น MoistBloc 600x600มม. 800x800มม.
600x1200มม. 800x1400มม.

ชนิดของแผ่นมุมมน

ขนาดของช่องเซอร์วิส (กว้าง x ยาว) ขนาดของกรอบ (กว้าง x ยาว)
เซิร์ฟบอร์ด มาตรฐาน Standard 450x450มม. 650x650มม.
เซิร์ฟบอร์ด ทนชื้น MoistBloc 600x600มม. 800x800มม.

ขั้นตอนการติดตั้ง เซิร์ฟบอร์ด เอสซีจี

  • กำหนดตำแหน่งของช่องเซอร์วิสบนโครงคร่าวฝ้ายิปซั่มฉาบเรียบ โดยเลือกขนาดของช่องเปิดให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้งาน
  • เสริมโครงคร่าว โปร ซีลายน์ (Pro C-Line) เอสซีจี ตามแนวเส้นรอบรูปตรงตำแหน่งรอยต่อ ระหว่างฝ้ายิปซั่มและกรอบช่องเปิด (กรณีติดตั้งภายหลัง และต้องมีการตัดโครงคร่าวหลัก ต้องเพิ่มชุดอุปกรณ์แขวนตรงปลายโครง เพื่อความแข็งแรง)
  • ยึดชิ้นกรอบติดกับโครงคร่าว โปร ซีลายน์ (Pro C-Line) เอสซีจี โดยใช้สกรูดำ ระยะห่างไม่เกิน 100 มม. ตลอดแนวเส้นรอบรูป
  • ปิดเทปผ้าบริเวณรอยต่อ ฉาบปิดรอยต่อและหัวสกรูด้วยปูนฉาบรอยต่อ อีซี่พลาส
  • ใส่บานแผ่นปิดเข้าทางช่องเปิดด้านล่าง และหมุนวางลงบนกรอบให้สนิท