ระบบโครงคร่าวโลหะฝ้าเพดานฉาบเรียบ พลัส-ลายน์ Plus Line เอสซีจี ติดต่อราคาพิเศษได้ที่ ไลน์ไอดี @onestockhome

โครงคร่าวพลัสไลน์ plus line เอสซีจี โครงคร่าวยิปซั่ม โครงยิปซั่ม โครงพลัส

มั่นใจในความปลอดภัย

แม้จะเป็นโครงรุ่นประหยัด แต่โครงพลัสลายน์ ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้งานเป็นหลัก อีกทั้งยังมั่นใจได้ใน

 • เทคนิคการผลิตโครงขั้นสูง เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับโครง มี Safety Factor ไม่ต่ำกว่า 3 โดยเทียบจากน้ำหนักฝ้าเพดาน
 • ออกแบบให้ติดตั้งได้ง่าย และผิดพลาดยาก
 • ออกแบบให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของระบบได้ง่ายภายหลังการติดตั้ง
 • มั่นใจได้ภายใต้ฝ้าเพดานของท่าน กับการป้องกันสนิมที่เหนือกว่า ด้วยชั้นเคลือบสังกะสีที่หนา ไม่ต่ำกว่า 180 ก./ตร.ม. ซึ่งมากกว่าโครงคร่าวโดยทั่วไป 50% ลดการเสี่ยงต่อการผุกร่อนของโครง ซึ่งนอกจากจะทำให้

อายุใช้งานสั้น และไม่สวยงามแล้ว ยังเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของฝ้าด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากโครงผุกร่อน เราไม่สามารถมองเห็นได้ จึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ก่อนเกิดอันตราย

** โปรดระวังสินค้าไม่ได้คุณภาพ ** จากการส่งตัวอย่างไปทดสอบยัง Technical Development Center ประเทศฝรั่งเศส พบว่าโครงคร่าวในท้องตลาดที่ผลิตจากเหล็กเกรดสองที่มีคุณภาพไม่สม่ำเสมอ หรือต่ำกว่ามาตรฐานนั้น จำนวนของสกรูที่สามารถยึดแผ่นเข้ากับโครงได้ต่ำกว่า 50% กล่าวคือ มีสกรูที่ยึดกับโครงได้เพียง 4 ตัว จากการยิง 10 ตัว ที่เหลือสามารถใช้มือดึงออกได้ ซึ่งจะเป็นอันตรายถึงขั้นฝ้าถล่มลงมาได้ **

ขนาดน้ำหนัก

 • หนา 0.40 มม. (เบอร์ 26)
 • หน้าตัด 14มม. x 35มม.
 • ยาว 4ม./เส้น
 • น้ำหนัก 0.85 กก./เส้น

แข็งแรง ปลอดภัย

 • ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง ความหนาเต็มขนาด 0.4 มม.
 • เทคนิคการผลิตและออกแบบ ช่วยเพิ่มความแข็งแรง
 • อุปกรณ์ประกอบ ได้รับการออกแบบและทดสอบ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก
 • อุปกรณ์ประกอบเลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงกว่าท้องตลาด
 • น้ำหนักเต็มตามที่ระบุ พิสูจน์ได้ง่ายด้วยการชั่ง

น้ำหนักเบา

 • เบากว่าโครงคร่าวไม้ และไม่มีการบิดงอ

ทนทาน

 • ด้วยเหล็กชุบสังกะสระบบ Hot Dip Galvanized steel มาตรฐานสูง
 • มีความหนาของชั้นสังกะสี 180 ก./ตร.ม. เกิดสนิมยาก เหมาะกับสภาพความชื้นสูงในเมืองไทย

ปลอดภัยจากแมลง

 • ไม่เป็นอาหารของปลวกและแมลงอื่นๆ
โครงโปรไลน์,โครงพลัสลายน์,โครงอีซี่

โครงคร่าวโลหะฝ้าเพดานฉาบเรียบ โปร-ลายน์ เอสซีจี มีคุณสมบัติพิเศษ ดังนี้

ภาพการทดสอบการป้องกันสนิมของโครงคร่าว โดยเป็นภาพก่อนและหลังการทดสอบการผุกร่อน (Salt Spray Test: ASTM B117-97, ASTM D1654) ที่ระยะเวลา 300 ชั่วโมง โดยเปรียบเทียบระหว่าง โครงคร่าวพลัสลายน์ กับโครงคร่าวเบอร์ 26 ทั่วไป

ก่อนการทดสอบ

หลังการทดสอบ


1. กำหนดระดับฝ้ารอบห้อง แล้วติดโครงริม พลัส ตามระดับ

การติดตั้งโครงพลัสไลน์ พลัสลายน์ plusline

2. ประกอบชุดปรับระดับท่อนล่าง กับลวดแขวนท่อนบน ที่เหมาะกับระยะเหนือฝ้า และปรับให้ทุกตัวยาวเท่ากัน ก่อนนำขึ้นไปแขวน

ลวดแขวนท่อนบน ติดตั้งโครงเคร่า พลัสไลน์ เอสซีจี

3. ยึดปลายลวดแขวนไว้กับท้องพื้นคอนกรีต หรือโครงสร้างหลักของอาคาร ด้วยพุกเหล้กและฉากยึดื้องพื้นให้แน่อน เป็นตาราง 1.00x1.2ม.

การติดตั้งโครงเคร่า เอสซีจี พลัสไลน์ plus line

4. ล็อกโครงพลัสซีลายน์ แนวตั้ังเข้ากับ ขอ ของชุดปรับระดับ เมื่อต้องต่อโครง ให้ใช้ตัวต่อโครงพลัส โดยไม่ให้รอยต่อของโครงแถวติดกันอยู่ตรงกัน แล้วปรับระดับให้ถูกต้องอย่างละเอียด

การติดตั้งโครงเคร่า พลัสไลน์ plus line

5. ติดแผ่นยิปซั่มเอสซีจีขอบลาดหนา 9มม. เข้ากับโครงแนวนอน ด้วยสกรูยิปซั่มขนาด 25มม. โดยสกรูทุกระยะ 30 ซม. ที่กลางแผ่น และ 20 ซม. ที่ขอบแผ่น

โครงพลัสไลน์ plusline ราคาโรงงาน

6. ติดยิปซั่มตราช้าง ขอบลาด เข้ากับโครงแนวนอน ด้วยสกรูยิปซั่ม ขนาด 25มม. โดยสกรูทุกระยะ 20 ซม. ที่บริเวณของแผ่น และ 30 มม. บริเวณกลางแผ่น

7. ฉาบรอยต่อของแผ่นทุกด้าน 3 เที่ยว ตามมาตรฐานของตราช้าง ด้วยปูนฉาบรอยต่อตราช้าง อีซีพลาส 120 (EasyPlas 120) และผ้าเทปตราช้าง

โครงพลัสไลน์ ติดตั้งอย่างไร