ท่อดับเพลิง ราคาถูก ติดต่อฝ่ายขาย Line ID: @onestockhome

ท่อดับเพลิง ราคาถูก ท่อระบบดับเพลิง
การติดตั้งด้วย วิธี Rolled Groove ไม่ทำให้เนื้อเหล็กลดลงแต่อย่างใด ซึ่งต่างจากการ Cut Groove ที่เป็นการเซาะร่องเอาเนื้อเหล็กออกไปบางส่วน

ท่อดับเพลิง Firex มีมาตรฐานการผลิตในระดับสูง 
ท่อดับเพลิง Firex ผลิตตามมาตรฐานสากล โดยท่อดับเพลิงของ Firex ได้รับการติดตั้งในอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ ต่างๆจำนวนมาก ในประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา 

ในการผลิตท่อดับเพลิง Firex Schedule 10 นั้น เป็นไปตามข้อกำหนดของการใช้ท่อดับเพลิง ผ่านการรับรองสำหรับ steel Sprinkler Pipe 

มั่นใจท่อทุกเส้นผ่านกระบวนการ Hydrostatic Test ท่อดับเพลิง Firex


รับรองโดยสถาบันมาตรฐานสากล FM สำหรับ steel Sprinkler Pipe โดยเฉพาะ ตามมาตรฐาน ASTM A795 ภายใต้ข้อกำหนดของ NFPA 13 และ 14
ผ่านการทดสอบแรงดันในท่อทุกเส้น ขจัดปัญหารั่วซึม 100% 
ประหยัดกว่าท่อเหล็กดำ  A 53 Schedule-40
ติดตั้งได้ทั้งระบบเชื่อม หรือ Grooved Coupling 
ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ 
ช่วยลดปัญหาโลกร้อน

ASTM A795 มาตรฐานท่อดับเพลิงในอเมริกา ใช้งานมายาวนานกว่า 30 ปี
แนวคิดเกี่ยวกับการลดปริมาณเหล็กในระบบดับเพลิงนั้นได้มีการคิดค้นมาอย่างต่อเนื่อง เดิมเคยใช้เป็นท่อเหล้กดำมาตรฐาน ASTM A53 Schedule 40 เนื่องจากสมัยก่อน เทคโนโลยีการผลิตล้ำหน้าขึ้น ก็เริ่มมีการลดความหนา
ลง โดยมีกาควบคุมความหนาของเหล็กรีดร้อนได้เป็นอย่างดี มีการใช้เหล้กที่มีคุณภาพทางกลที่ดีขึ้น มีคุณสมบัติควบคุมคุณสมบัติทางเคมี ทำให้ได้เหล็กที่มีคุณภาพสูง

ในเนื้อหาของ ASTM A795 ได้มีการระบุความหนาของท่อ Schedule 10 ซึ่งพัฒนาจากความเห็นที่ว่า การใช้เหล็กตามมาตรฐาน ASTM A53 Schedule 40 เป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ จึงมีการระบุให้ใช้เหล็กตามมาตรฐาน ASTM A795 Schedule 10 สำหรับท่อดับเพลิงที่ติดตั้งด้วยวิธีการเชื่อม หรือ Rolled Groove ส่วนมาตรฐาน ASTM A795 Schedule 40 ที่ใช้ในระบบดับเพลิงนั้น สามารถติดตั้งได้ด้วยระบบดังกล่าวข้างต้น หรือ การต๊าปเกลียว หรือการ Cut Groove 

โดยปกติการผลิตท่อเหล็กที่บางลงนั้นอาจะเกิดข้อบกพร่องในการผลิตได้โดยง่าย จึงควรเลือกท่อที่ผลิตจากโรรงานที่มีความทันสมัย ตรวจสอบคุณภาพสินค้าได้อย่างเข้มงวดทุกเส้น และจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีสถาบันตรวจสอบมาตรฐานระดับสากลระดับโลก ให้การรองรับเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างเต็มที่ทั้งในด้านคุณภาพ และการใช้งาน 

การนำท่อ Schedule 10 มาใช้ทดแทนท่อ Schedule 40 ในงานดับเพลิง เพื่อลดปริมาณการใช้วัตถุดิบเหล็กให้ลดลงนั้น ได้มีการใช้งานมายาวนานกว่า 30 ปีแล้ว เริ่มต้นประเทศอเมริกา ตามข้อกำหนด