ความสำคัญของ
ฮวงจุ้ยห้องนั่งเล่น
ห้องรับแขก


กิจกรรมส่วนมากที่เกิดขึ้นในห้องนั่งเล่น ก็อาจจะได้แก่ การใช้เป็นสถานที่รับรองแขก หรือแม้กระทั่งการใช้ เป็นสถานที ่พักผ่อนร่วมกันกับคนในบ้าน โดยหลักแล้ว ตัวห้องเองก็มักจะเป็นจุดศูนย์ กลางของห้องอื่นๆในบ้าน นอกจากนี้ ห้องนั่งเล่นยังเป็นส่วนที่ สมาชิกในบ้านใช้
เวลาร่วมกันเป็ นจำนวนมาก ความสำคัญของตัวห้องนั่งเล่ นเองนี้แหละ จึงทำให้เราจำเป็นที่จะต้องคำนึ งถึง เช่น สีที่ใช้ ทิศทาง การวางเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ตกแต่ง รูปภาพ เพดาน ทางเดินเชื่อมระหว่างห้องต่างๆ ประตู และอื่นๆ

คุณสมบัติเบื้องต้นของห้องนั่งเล่น ก็คือ

1.       ควรตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางของบ้าน ทั้งนี้เพราะประโยชน์ใช้สอย

2.       ควรที่จะตั้งอยู่ก่อนหน้าห้ องนอน ไม่ควรตั้งอยู่หลังห้องนอน

3.       ควรที่จะเป็นห้องที่มีความสว่ างสดใส ทั้งนี้ถ้าไม่มีแสงธรรมชาติ ควรใช้ไฟที่มีกำลังวัตต์สูง (และที่สำคัญประหยัดพลังงานช่ วย)

4.      
ทางเข้าของห้องนั่งเล่นไม่ควรจะมีประตู ไม่ควรเห็นห้องครัวอย่างชัดเจน หรือไม่ควรเห็นทางเดิน
สีสัน ห้ นั่งเล่น

การจะเลือกใช้สีโทนหรือเฉดไหน จะต้องขึ้นอยู่กับทิศทางของห้องนั่งเล่น ทั้งนี้ วิธีการกำหนดทิศของห้องนั่งเล่นของคุณ ก็ขึ้นอยู่กับทิศทางที่หน้าต่างของคุณหันไป เช่น

ถ้าหน้าต่างของคุณหันไปด้านเหนือ
ทิศของห้องนั่งเล่นคุณก็จะถือว่าหันหน้าไปทิศเหนือ

การเลือกสีที่เหมาะสมนั้น นอกจากจะช่วยให้ดูรื่นรมย์แล้วนั้น ถ้าได้เลือกสีที่เหมาะสมก็ยังจะช่วยให้ความรู้สึกทางด้านอารมณ์ของผู้อยู่อาศัยดีไปด้วย
ความสำคัญของสีที่ดี ที่เหมาะสม มีส่วนช่วยเสริมสร้างโชค (ฟอร์จูน) ให้กับส่วนธาตุทั้งห้าของผู้อยู่อาศัย ทั้งนี้จะต้องประกอบกับ
ทิศที่ห้องนั่งเล่นหันไปด้วยสำหรับห้องนั่งเล่นที่หันหน้าไปยังทิศตะวันออก

สีโทนเหลืองเป็นสีสัญลักษณ์ของธาตุไม้ เป็นสีที่เหมาะกับห้องนั่งเล่นที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออก วัตถุที่เป็นสีเหลืองล้วนแล้วแต่มีส่วนช่วย เช่น ภาพแขวนผนัง โซฟาที่นั่ง ทั้งนี้เพราะทิศตะวันออกเมื่อเทียบกับห้าธาตุหลักแล้วนั้น ถือว่าเป็นธาตุไม้ และการที่ธาตุไม้รวมกันกับฐาตุดินนั้น ก็คือสัญลักษณ์ของความมั่นคงและโชคลาภ


สำหรับห้องนั่งเล่นที่หันหน้าไปยังทิศใต้
 
ห้องที่หันหน้าไปยังทิศใต้ สีที่เหมาะควรจะเป็นสีขาวเพราะสีขาวเป็นสีสัญลักษณ์ ของทอง ส่วนทิศใต้ในหลักฮวงจุ้ยแล้วนั้ นเป็นทิศของธาตุไฟ อาจจะสังเกตได้ว่าถ้าห้องของคุ ณหันไปทางใต้นั้น โดยปกติแล้วจะร้อนกว่าห้องนั่ งเล่นที่หันไปทิศอื่นๆ ธาตุที่จะช่วยเสริมโชคลาภให้กั บธาตุไฟหรือความร้อนก็คือทอง วัตถุที่เลือกสรรมาประดับ ก็อาจจะเป็น ภาพแขวน โซฟาที่นั่ง ก็ได้ ทั้งนี้การนำวัตถุหรือสิ่งของที ่เป็นสีขาวมาวางประดับไว้ ก็จะทำให้สบายตาขึ้นด้วย

สำหรับห้องนั่งเล่นที่หันหน้าไปยังทิศตะวันตก
 
สีที่เหมาะกับห้องนั่งเล่นที่หันไปยังทิศนี้ก็คือ สีโทนเขียว ก็ตามหลักการเสริมธาตุอีกนั่ นแหละครับ เพราะทิศตะวันตกตามหลักแล้วคื อธาตุทอง ดังนั้นการที่ทองอยู่กับไม้ ซึ่งสีเขียวเป็นสีสัญลักษณ์ในที ่นี้ จะทำให้ห้องน่าอยู่ขึ้น โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อน ห้องที่หันไปทางทิศใต้จะมี แสงแดดส่องเกือบตลอดเวลา การเลือกวัสดุตกแต่งเพื่อให้สี ของห้องดูกลมกลืนก็จะช่วยให้ห้ องของคุณดูสบายตา คลายร้อนได้


สำหรับห้องนั่งเล่นที่หันหน้าไปยังทิศเหนือ
สีโทนแดงเหมาะสำหรับห้องที่หันไปทางทิศเหนือ เพราะทิศเหนือถือว่าเป็นธาตุน้ำในห้าธาตุหลัก และสีแดงเป็นสัญลักษณ์ของธาตุไฟ ดังนั้นการที่มีธาตุน้ำคู่กับธาตุไฟ จะช่วยเสริมโชคให้กับผู้อยู่อาศัย การเลือกใช้โทนหรือเฉดสีแดง ไม่ได้จำกัดเฉพาะสีแดงเท่านั้น สีที่สามารถเลือกใช้ จะเป็นโทนสีม่วงหรือชมพูก็ได้เช่นกัน

นอกจากนี้ สำหรับห้องที่ตั้งไปทิศเหนือโดยมากแล้ว ในหน้าหนาว จะหนาวกว่าห้องที่หันไปทิศอื่น สีโทนแดงซึ่งเป็นสีช่วยเสริมความร้อน จึงช่วยได้เป็นอย่างดีCredit ภาพ Pinterest
Black ribbon bottom left