ฮวงจุ้ยกับห้องนอน

ทิศของห้องนอน 

- ห้องนอนที่ดีควรตั้งหรือหันไหน้าไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้ หรือตะวันวันตกเฉียงเหนือ เพราะทั้งสองทิศนี้จะเป็นตำแหน่งที่เสริมความเติบโต ความเป็นผู้ใหญ่ และการที่มีผู้คนเคารพและนับถือ 

- ห้องนอนที่หันไปทิศเหนือ ก็จะดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการนอนหลับ 

- ห้องนอนที่หันไปทิศตะวันตก จะดีสำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว 

- ห้องนอนที่หันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จะดีสำหรับสำหรับวัยรุ่นที่กำลังเริ่มเข้าสู่วัยทำงาน    


     


  ลักษณะโดยทั่วไปของห้องนอน 

   -
  สำหรับบ้านที่มีสองชั้น ห้องนอนไม่ควรที่จะอยู่เหนือ
      ที่จอดรถ หรือไม่ควรอยู่ใต้ห้องน้ำ หรือไม่ควรที่จะปรับ
      หรือเปลี่ยนระเบียงเพื่อมาทำห้องนอน 

  
-  ลักษณะห้องนอนควรเป็นห้องสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือทรง   
      สี่เหลี่ยมผืนผ้า 

   ประตูห้องนอนสามารถที่จะตรงกันกับประตูของห้องครัว
      ได้ เพราะจะช่วยระบายความร้อนได้ 

   ประตูห้องน้ำไม่ควรที่จะตรงกันกับประตูห้องนอน เพราะ
      นั่นคือการที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก หรือตามหลัก
      ฮวงจุ้ยนั้นถือว่า เป็นอากาศที่สกปรก (จากห้องน้ำ) 
      ถ่ายเทมาในห้องนอนได้ง่าย

   -  ประตูห้องนอน (ถ้ามีหลายห้อง) ไม่ควรเปิดมา
      ตรงกัน เพราะจะทำให้ความสมานสามัคคีไม่เกิด 
    

  
 ตำแหน่งของห้องนอนที่ดีที่สุดคือตำแหน่งที่แยกกับ
      ตัวห้องน้ำ เพื่อเป็นการเลี่ยงความชื้นที่มีในห้องน้ำ 
      และอากาศที่ถ่ายเทไม่สะดวก .. แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ ควร
      ปิดประตูห้องน้ำไว้ตลอด หรือหาผ้าม่านมากั้น
Black ribbon bottom left