10 ลักษณะที่ดีของการวางเตียงนอน 


1. ความกว้างและความยาว พอดี มีพื้นผิวที่เรียบและสบายต่อการพักผ่อน สูงพอดีเข่า ไม่ควรวางฟูกไว้บนพื้น หรือวางของไว้ใต้เตียงมากเกินไป


2. ตำแหน่งเตียงต้องเป็นตำแหน่งที่เจ้าของห้องมองเห็นทั้งประตูและหน้าต่าง เพื่อรับแสงแดดจากธรรมชาติ


3. หัวเตียงไม่ควรอยู่ใกล้ประตู ข้อนี้สำคัญมาก


4. ตำแหน่งควรวางในทิศเหนือ-ใต้ เพราะจะช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดี ซึ่งทำให้คุณภาพการพักผ่อนดีไปด้วยการหันหัวไปทิศตะวันออกก็ดี


5. ควรมีหัวเตียง หรืออะไรที่แข็งแรงหลังหัวเตียง อาจจะเป็นผนังก็ได้ (ข้างหลังไม่ควรเป็นครัว หรือห้องน้ำ) 

  
6. ไม่ควรวางตรงหน้าประตู ถ้าไม่สามารถเลี่ยงได้ ให้หาฉากมากั้นระหว่างเตียงกับประตูไว้


7. ห้ามนอนอยู่ใต้คาน หรือใต้เครื่องปรับอากาศ และไม่ควรมีไฟอยู่เหนือเตียง ถ้ามีควรหลีกเลี่ยงการใช้ไฟนั้นๆ


8. ไม่ควรมีกระจกอยู่ข้างๆ หรือข้างหน้า จะดีคือการมีกระจกซ่อนในตู้เสื้อผ้า หรือบริเวณที่ไม่เห็นตัวเตียง


9. โต๊ะข้างเตียงควรจะสูงกว่าตัวเตียง


10. ตำแหน่งของหมอน ไม่ควรที่จะตรงกันกับจุดที่มีลักษณะเป็นลูกศร เช่น มุมของโต๊ะเครื่องแป้งเป็นต้น ซึ่งถ้ามีควรที่จะเลื่อนเฟอร์นิเจอร์นั้นๆ Credit ภาพ Pinterest