ท่อร้อยสายไฟฟ้า hdpe เอชดีพีอี


ท่อร้อยสายไฟ สีส้ม hdpe ราคา.
ท่อร้อยสายไฟ hdpe สีส้ม

ด้วยคุณสมบัติของท่อ hdpe ซึ่งมีผิวภายในท่อเรียบมัน ทำให้ง่ายต่อการร้อยสายไฟฟ้า และป้องกันการเสียหาย ที่อาจเกิดจากการลากดึงได้เป็นอย่างดี จึงทำให้เป็นที่ยอมรับและนำไปใช้งานอย่างแพร่หลาย ในงานท่อร้อยสายไฟฟ้า และสายเคเบิ้ลโทรศัพท์ โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 25-160มม. สำหรับ Class I และ 32-160มม. สำหรับ Class II 

คุณสมบัติท่อร้อยสายไฟฟ้า
1. ท่อร้อยสายไฟคาดแถบสีส้ม เพื่อแยกประเภทอย่างชัดเจน
2. วัสดุที่ใช้มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า ทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้ารั่ว
3. ทนทานต่อสภาพความเป็นกรดด่าง ของดินได้เป็นอย่างดี
4. สามารถทนต่อแรงกระแทก และแรงกดทับจากภายนอกได้เป็นอย่างดี
5. ผิวภายในท่อเรียบมันทำให้ง่ายต่อการร้อยสาย

Size Designation (mm) ขนาด (มม)  hdpe Conduit Class I hdpe Conduit Class II Length (m.)
Inside Diameter (mm) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) Wall Thickness (mm) ความหนาท่อ (มม.) Inside Diameter (mm) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) Wall Thickness (mm) ความหนาท่อ (มม.)
25 21.4 1.8 - - 6
32 28.2 1.9 28.4 1.8 6
40 35.4 2.3 36.4 1.8 6
50 44.2 2.9 46.0 2.0 6
63 55.8 3.6 58.0 2.5 6
75 66.4 4.3 69.2 2.9 6
90 79.8 5.1 83.0 3.5 6
110 97.4 6.3 101.4 4.3 6, 10
125 110.8 7.1 115.2 4.9 6, 10
140 124.0 8.0 129.2 5.4 6, 10
160 141.8 9.1 147.6 6.2 6, 10