แผ่นพื้นสำเร็จรูป สามขา Corrugated planks

ราคาโรงงาน ราคาพิเศษ โปรดติดต่อฝ่ายขาย

 แผ่นพื้นสำเร็จรูป สามขา ราคาถูก Corrugated planks
มิติใหม่เพื่องานก่อสร้าง ประหยัดทั้งเงินและเวลา เพราะไม่ต้องใช้ค้ำยัน
 
แผ่นพื้นสามขา ราคาโรงงาน ราคาถูก corrugated planks
พื้นสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรง สามขา เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดจากการคิดค้นและพัฒนาขึ้นโดยวิศวกรผู้ชำนาญโดยคำนึงถึงคุณภาพมาตรฐาน และความพิถีพิถันที่สั่งสมมาจากประสบการณ์ขององค์กรมานาน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์นี้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยคุณสมบัติอันยอดเยี่ยม ดังนี้

มีมาตรฐาน มอก. และมาตรฐาน ว.ส.ท.


พื้นสำเร็จรูปสามขา ออกแบบและผลิตขึ้นมาภายใต้ข้อกำหนดของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) มีใบอนุญาต มอก. เลขที่ 828-2531, 576-2531 และเป็นแผ่นพื้นชนิดแรกเพียงชนิดเดียวในประเทศไทยที่ออกแบบการใช้งานให้ถูกต้องตามมาตรฐาน ว.ส.ท. 1009-34 (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์) คือ สามารถต้านทานอัคคีภัยได้ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

ความประหยัด

พื้นสำเร็จรูป สามขา ที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษให้มีความสามารถในการรองรับน้ำหนักเหมือนคาน โดยมีส่วนที่หนาที่สุดถึง 7 ซม. ซึ่งมากกว่าแผ่นพื้นสำเร็จรูปทั่วไป และลักษณะดังกล่าวทำให้แผ่นพื้นสำเร็จรูป สามขา ไม่ต้องมีค้ำยันในขณะติดตั้ง ทำให้เกิดความประหยัดทั้งเงินและเวลาในการก่อสร้าง

 แผ่นพื้นสามขา ราคาโรงงาน ราคาถูก corrugated planks

ความปลอดภัย

 
พื้นสำเร็จรูป สามขา มีความแข็งแรงและสามารถรับน้ำหนักบรรทุกตามที่วิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้างต้องการ จึงทำให้ท่านมั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยต่อผู้พักอาศัย นอกจากนี้ ด้วยคุณสมบัติของแผ่นพื้นสำเร็จรูป สามขา ที่ไม่ต้องใช้ค้ำยัน จึงทำให้ลดปัญหาเกี่ยวกับปลวก ในกรณีที่ใช้ติดตั้งที่พื้นชั้นล่าง ซึ่งโดยทั่วไปต้องทิ้งไม้ค้ำยันไว้เพราะถอดเก็บคืนไม่ได้ ซึ่งไม่เหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของปลวกที่ลุกลามอาคารต่อไป

ติดตั้งได้ง่าย


พื้นสำเร็จรูปสามขา สามารถทำการติดตั้งได้โดยง่าย โดยใช้วิธีการเชื่อมต่อแผ่นเหล็กด้านข้าง Shear Key เหมือนแผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบทั่วไป อีกทั้งการที่ไม่ต้องใช้ค้ำยัน จึงทำให้งานติดตั้งแผ่นพื้นมีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น กว่าแผ่นพื้นชนิดอื่น

 แผ่นพื้นสำเร็จรูป สามขา ราคาถูก Corrugated planks


หมายเหตุ
กรณีที่ต้องใช้ค้ำยันชั่วคราวเนื่องจากแผ่นพื้นยาวเกิน 4 เมตร ให้ใช้ค้ำยันชั่วคราวที่กึ่งกลางเพียง 1 จุด
ความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของแผ่นพื้นสำเร็จรูปสามขา ขึ้นอยู่กับจำนวนลวดอักแรง (Prestressed Wire) และความยาวของแผ่นพื้น โดยต้องเทคอนกรีตทับหน้าหนา 5ซม. ทั้งนี้ คอนกรีตทับหน้าต้องมีกำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 210 กก./ตร.ม. (Cylinder)
ระยะวางพาดบนบ่าคาน Bearing Contact ต้องไม่น้อยกว่า 5 ซม.
เหล็กเสริมในคอนกรีตทับหน้า เป็นเหล็กเสริมต้านทานการยืดหด (Temperature steel) ตามมาตรฐาน ว.ส.ท. ใช้ขนาด RB6 @20ซม. วางเป็นตะแกรง หรือตะแกรง wire mesh ขนาด 4มม. @20ซม.