ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ ไม้อัดดำ ไม้แบบ ราคาถูก

ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ ไม้อัดดำ ไม้แบบ ราคาถูก

ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ สามารถใช้เป็นไม้แบบทดแทนไม้กระดานได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับใช้เป็นไม้แบบสำหรับหล่อคอนกรีต ฟิล์มดำช่วยป้องกันปูนไม่ให้ยึดติดกับแผ่นไม้ ทำให้ถอดแบบหล่อไม้ได้สะดวก และสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีก  หลังจากถอดแบบหล่อไม้ออกแล้ว ไม้แบบที่ทำจากไม้อัดเคลือบฟิล์มดำจะได้ผิวคอนกรีตเรียบกว่าไม้แบบที่ทำจากไม้กระดาน