ไม้สักแปรรูป

ไม้ยาง

ไม้อัด

ไม้อัดเคลือบฟิล์ม

ไม้โครงสร้าง ไม้สน

กระดาษอัด

ไม้แบบพลาสติก

`