ไม้สำหรับงานก่อสร้าง

ไม้สักแปรรูป

ไม้ยาง

ไม้อัดยาง

ไม้อัดเคลือบฟิล์ม

ไม้อัด

ไม้โครงสร้าง ไม้สน

ไม้แบบพลาสติก

ไม้กะบาก