สามเหลี่ยมลบมุม ดูกราฟราคา

สามเหลี่ยมลบมุม พีวีซี มีทั้งแบบ กลวงและแบบตัน การใช้งานแตกต่างกันเล็กน้อย โดยหลักๆแล้ว จะใช้ในการก่อสร้าง โดยใช้แทนบัวไม้สามเหลี่ยม โดยเฉพาะบริเวณที่ทำให้เกิดมุมลบขึ้นที่งานเมื่อถอดแบบออกมา เช่น งานราวสะพาน งานเสาลบมุม งานแนวขอบฟุตบาท คันทางของถนน 


pvc,chamfer,พีวีซีสามเหลี่ยมเข้ามุม,ราคาถูก


สามเหลี่ยมลบมุม,ราคาถูก,ลบมุม,สามเหลี่ยม