ผนังกันเสียง กำแพงกันเสียง คอนกรีตมวลเบาสำเร็จรูป Q-CON Sound Barrier ราคาถูก

 ผนังกันเสียง คิวคอน มีความหนาแน่นแห้ง 650 กก./ลบ.ม. กำลังรับแรงอัดได้ มากกว่า 40 กก./ตร.ซม. ค่าการนำความร้อน 0.094 วัตต์/ม.เคลวิน สามารถทนไฟได้ 4 ชั่วโมง กันเสียงได้ตามมาตรฐาน ASTM E90

คุณสมบัติเบื้องต้น ผนังกันเสียง คิวคอน

ผนังกันเสียงคิวคอน

ผนังกันเสียง Q-Con Sound Barrier ตัวอย่างการใช้งาน

ผนังกันเสียง คิวคอน รูปร่าง
ผนังกันเสียง qcon sound barrier ราคาถูก

ตัวอย่างการใช้งานผนังคิวจริง ผนังกันเสียง คิวคอน Q-CON

คิวคอนผนังกันเสียง