ผนังกันเสียง กำแพงกันเสียง คอนกรีตมวลเบาสำเร็จรูป Q-CON Sound Barrier ราคาถูก ดูกราฟราคา

 ผนังกันเสียง คิวคอน มีความหนาแน่นแห้ง 650 กก./ลบ.ม. กำลังรับแรงอัดได้ มากกว่า 40 กก./ตร.ซม. ค่าการนำความร้อน 0.094 วัตต์/ม.เคลวิน สามารถทนไฟได้ 4 ชั่วโมง กันเสียงได้ตามมาตรฐาน ASTM E90

คุณสมบัติเบื้องต้น ผนังกันเสียง คิวคอน

ผนังกันเสียงคิวคอน  

ผนังกันเสียง Q-Con Sound Barrier ตัวอย่างการใช้งาน

ผนังกันเสียง คิวคอน รูปร่าง 
ผนังกันเสียง qcon sound barrier ราคาถูก 

รูปแบบการติดตั้งผนังกันเสียง คิวคอน Q-CON


 ผนังกันเสียง คิวคอน มีความหนาแน่นแห้ง 650 กก./ลบ.ม. กำลังรับแรงอัดได้ มากกว่า 40 กก./ตร.ซม. ค่าการนำความร้อน 0.094 วัตต์/ม.เคลวิน สามารถทนไฟได้ 4 ชั่วโมง กันเสียงได้ตามมาตรฐาน ASTM E90 คุณสมบัติเบื้องต้น ผนังกันเสียง คิวคอน  ผนังกันเสียง Q-Con Sound Barrier ตัวอย่างการใช้งาน   รูปแบบการติดตั้งผนังกันเสียง คิวคอน Q-CON 


ตัวอย่างการใช้งานผนังคิวจริง ผนังกันเสียง คิวคอน Q-CON

คิวคอนผนังกันเสียง