Speed Wall ผนังซีเมนต์โฟม EPS สำเร็จรูป ราคาถูก ดูกราฟราคา

ผนังซีเมนต์โฟมสำเร็จรูป 

ประกอบด้วย แผ่นซีเมนต์ทั้งสองด้าน ซีเมนต์ ทราย EPS Form เกรดไม่ลามไฟผสมผสานเพิ่มการยึดเกาะพิเศษ ทำให้เกิดความทนทาน

ผนังซีเมนต์โฟม ผนังสำเร็จรูป EPS Foam Concrete Sandwich Wall Panel 

ขั้นตอนการติดตั้ง Speed Wall ผนังซีเมนต์โฟม EPS

 1. วัดระยะวางแนวติดตั้งผนังให้เรียบร้อย จากนั้นทำการยึดเหล็กฉาก(รู) ขนาด 1 1/2 นิ้ว ที่พื้นและท้องพื้นอาคารด้วยพุกพลาสติก ตามแนวเส้นที่ได้ วัดระยะวางแนวไว้ เพื่อเป็นแนวยึดแผ่นชั่วคราวขณะทำการติดตั้งแผ่น
 2. วัดตัดแผ่นตามรูปและขนาดที่ระบุไว้โดยจะต้องเว้นช่องว่างระหว่างแผ่นกับท้องพื้นอาคาร 15-20 ซม.
 3. ในกรณีแผ่นถูกตัด ควรล้างโฟมด้วยทินเนอร์เพื่อเตรียมพื้นผิว ก่อนทาปูนกาว
 4. ผสมปูนกาวด้วยสว่านทุกครั้ง ตามสัดส่วนการผสมปูนกาว ตามแต่ละยี่ห้อกำหนด (ไม่ควรผสมปูนกาวทิ้งไว้นานเกิน 1-2 ชม.)
 5. เจาะรูตอกเหล็กโดเวลขนาด 9x200 มม. บริเวณเสาทีจะเป็นเสาเริ่มต้นในการติดตั้งแผ่น โดยมีระยะของโดเวลตัวแรกห่างจากพื้นอาคาร 600 มม. และตัวถัดไปมีระยะทุกๆ 600 มม.
 6. เจาะรูที่แผ่นด้านคีย์ตัวเมียของแผ่นให้ตรงตามระยะโดเวลที่ตอกไว้แล้ว(แผ่นที่1) จากนั้นพรมน้ำที่คีย์ตัวเมียและที่เสาให้ชุ่มก่อนนำปูนกาวมาทาตลอดแนวที่จะทำการติดตั้ง
 7. นำผนังแผ่นแรกเข้าติดตั้งพร้อมปรับให้ได้ตามตำแหน่ง ใช้ปรอดระดับน้ำตรวจวัดที่ผนัง ให้ได้ดิ่งและระดับก่อนทำการยึดสกรูที่แผ่นผนังเหล็กฉาก(รู) เข้าด้วยกัน เพื่อเป็นการประครองระหว่างรอปูนกาวแข็งตัว
 8. เจาะและตอกยึดเหล็กโดเวลที่ถูกดัดเป็นลักษณะคล้ายเลขเจ็ดที่มุมบน มุมล่างของผนังสำเร็จรูป (ด้านคีย์ตัวผู้)
 9. ก่อนที่จะทำการติดตั้งผนังแผ่นต่อไปควรพรมน้ำให้ชุ่มบริเวณคีย์ของผนัง (คีย์ตัวเมีย,คีย์ตัวผู้) ที่ติดตั้งแล้วและที่จะยกนำมาติดตั้ง
 10. นำผนังแผ่นต่อไปเข้าติดตั้งโดยให้คีย์ตัวเมียของแผ่นต่อชนกับคีย์ตัวผู้ของแผ่นที่ทำการติดตั้งแล้วตามขั้นตอนก่อนหน้านี้โดยมีระยะห่างของรอยต่อที่ 4-8 มม. ตลอดแนวรอยต่อ
 11. เมื่อทำการติดตั้งและปรับผนังแผ่นที่ 2 เรียบร้อยแล้ว จึงนำระดับน้ำมาตรวจวัดระนาบระหว่างแผ่นที่ 1 และแผ่นที่ 2 ให้อยู่ในระนาบเดียวกันจากนั้นตรวจวัดผนังสำเร็จรูปแผ่นที่2 ให้อยู่ในแนวดิ่งก่อนทำการยิ่งสกรูยึดผนังสำเร็จรูป(แผ่นที่2) กับเหล็กฉาก(รู)
 12. เมื่อทำการยิงสกรูยึดแผ่นเรียบร้อยแล้ว ต้องทำการเจาะและตอกยึดโดเวลเหมือนกับขั้นตอนที่ 8 เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเริ่มติดตั้งผนังสำเร็จรูปแผ่นต่อไปตามขั้นตอนที่ 9,10,11 จนถึงแผ่นชิ้นสุดท้าย
 13. เมื่อทำการติดตั้งผนังสำเร็จรูปแผ่นสุดท้ายแล้วต้องทำการเจาะยึดโดเวลโดยการเจาะเอียงทำมุมกับแผ่น 45 องศา
 14. การติดตั้งผนังสำเร็จรูป Speed Wall กับพื้นคาน,เสาเป็นหลัก มีวิธีการเช่นเดียวกันกับการติดตั้งผนังสำเร็จรูปกับพื้น,คาน,เสา ที่เป็นคอนกรีตโดยปลายของโดเวลใช้การเชื่อมโลหะแทน

ขั้นตอนการเก็บรอยต่อ Speed Wall ผนังซีเมนต์โฟม EPS

 1. ต้องตรวจสอบการติดตั้งแผ่นว่าสมบูรณ์ โดยเช็คว่าแผ่นติดกันหรือไม่
 2. เริ่มใช้เครื่องเจียมือ 4 นิ้ว ปาดแผ่นแนวรอยต่อผนังลึกประมาณ 1-1.5 มม. กว้างประมาณ 10 ซม.
 3. จากนั้นทำความสะอาดพื้นผิวพนัง
 4. นำวัสดุตัวยืดหยุ่นมาโป๊วเก็บผิวแนะนำเป็นตัว จระเข้ 102
 5. นำแผ่นตาข่ายไฟเบอร์เมทมาเดินติดทับตามแนวรอยต่อ
 6. นำวัสดุตัวยืดหยุ่นมาโป๊วเก้บผิวอีกครั้ง