ผนังคอนกรีตมวลเบา หล่อในที่ เฌอร่า อินฟิลวอลล์ SHERA Infillwall - ยกเลิกผลิต ดูกราฟราคา

  เฌอร่า อินฟิลวอลล์ ปัจจุบัน มีจำหน่ายแต่ตัวแผ่น ระบบอินฟิลวอลล์ ยกเลิกการจำหน่ายแล้ว อัพเดทข้อมูล 30 พ.ค. 61