ฉนวนหุ้มท่อลม MicroFiber ดูกราฟราคา

ฉนวนหุ้มท่อแอร์ ไมโครไฟเบอร์ 

ฉนวนหุ้มท่อปรับอากาศไมโครไฟเบอร์ ใช้กันแพร่หลายสำหรับอาคารขนาดใหญ่ โดยฉนวนหุ้มท่อแอร์ จะมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันเสียง เพื่อไม่ให้เสียงเล็ดลอดออกจากระบบท่อ

micro,fiber,ไมโครไฟเบอร์,ฉนวนหุ้มท่อแอร์,ฉนวนท่อแอร์ 


ฉนวนหุ้มท่อลม,micro,fiber,ไมโครไฟเบอร์,ฉนวนหุ้มท่อแอร์,ฉนวนท่อดักท์