ฉนวนกันความร้อน ฝ้าเพดาน ราคาถูก ดูกราฟราคา

ฉนวนกันความร้อน Koolteg PET

ฉนวนกันความร้อน koolteg Polyethylene Terephthalate (PET) งานฝ้าเพดาน หุ้มรอบด้าน เหมาะสำหรับติดตั้งเหนือเพดานทั้งใหม่และเก่าที่ต้องการป้องอาคารหรือสถานที่มีปัญหาเรื่องความร้อนจากเพดาน เช่น โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา หอประชุม โรงงานผลิตอาหารและยา โรงงานศูนย์กระจายเสียงสินค้า โรงแรม ห้างสรรพสินค้า อาคารและที่พักอาศัย เป็นต้น ฉนวนกันความร้อน Koolteg PET มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ฉนวนกันความร้อน koolteg PET 

คุณลักษณะ ฉนวนกันความร้อน Koolteg PET

 • ค่าการดูดซับความชื้นน้อยกว่า 0.02% ต่อปริมาตร ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของ ASTM C1104 มั่นใจได้ว่าไม่ดูดซับความชื้นซึ่งเป็นสาเหตุก่อให้เกิดเชื้อราและโรคภูมิแพ้
 • ผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์ Polyethylene Terephthalate (PET) รีไซเคิลขึ้นรูปด้วย Thermal Bonding Process เพื่อให้เส้นใยยึดติดกัน โดยไม่ใช้กาว (Binder) เป็นตัวประสาน ทำให้มีค่าการระเหยของสารอินทรีย์ต่ำ (Low VOCs) การนำวัสดุรีไซเคิลมาใช้ในการผลิต เป็นการลดการฝังกลบ (Land Fill) อนุรักษ์ธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 • ผ่านการทดสอบ Fire Testing ตามมาตรฐาน BS 476: Part 6 & 7 จึงทำให้มั่นใจได้ว่า ฉนวนกันความร้อน Koolteg PET มีความปลอดภัยจากการใช้งาน ไม่ลามไฟ
 • ฉนวนกันความร้อน Koolteg PET ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ISO 11890-2 ไม่มีสารอินทรีย์ไอระเหยที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ฟอร์มาลดีไฮด์ (Formalde-hyde), เบนซิน (Benzene), สไตรีน (Styrene) จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้งานกับโรงงาน อาคาร และที่พักอาศัยที่ต้องการความปลอดภัยและใส่ใจในสุขภาพ 
 • มีค่าสัมประสิทธิ์การต้านทานความร้อนสูง ส่งผลให้มีคุณสมบัติการเป็นฉนวนที่ดี (ค่า R-Val-ue ยิ่งสูงยิ่งดี)
 • ฉนวนกันความร้อน KOOLTEG PET ผ่านการทดสอบตามข้อกำหนดว่า ไม่มีสารต้องห้ามอันตรายต่อสุขภาพเช่น ตะกั่ว (Lead: Pb), ปรอท (Mercury: Hg), แคลเมียม (Cadmium:Cd), โครเมียม 6 (Hexavalent Chromium: Cr-VI), โพลิโบรมิเนต ไบเฟนนิลส์ (Polybrominated Biphenyl: PBB), โพลีไบรมิเนตไดเฟนนิล อิเธอร์ (Polybrominated Biphenyl Ether: PBDE) 


ฉนวนกันความร้อน Koolteg Cross-linked PE Foam

ฉนวนกันความร้อน KOOLTEG Cross-linked PE Foam ใช้ LDPE เป็นวัตถุดิบซึ่งใช้กันในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องมือแพทย์ จึงมีความปลอดภัยปราศจากสารพิษ ใช้กระบวนการผลิต Chemical Cross – linked PE Foam เพื่อให้โครงสร้างของ LDPE เชื่อมต่อกันเป็นเซลล์ปิดที่มีความแข็งแรง ฉนวนกันความร้อน KOOLTEG Cross-linked PE Foam เหมาะสาหรับติดตั้งเหนือฝ้าเพดานทั้งใหม่และเก่า อาคารหรือสถานที่ที่มีปัญหาเรื่องความร้อนจากฝ้าเพดาน เช่น โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา หอประชุม โรงงานผลิตอาหารและยา โรงงาน ศูนย์กระจายสินค้า โรงแรม ห้างสรรพสินค้า อาคาร และที่พักอาศัย เป็นต้น


ฉนวนกันความร้อน koolteg PE 

คุณลักษณะฉนวนกันความร้อน Koolteg Cross-linked PE Foam

 • มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • ฉนวนกันความร้อน KOOLTEG Cross-linked PE Foam ปิดผิวด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ที่มีคุณสมบัติดูดซับรังสีความร้อนต่ำเพียง 0.03 ช่วยสะท้อนรังสีความร้อน 97% และป้องกันความชื้น
 • ผลิตจากวัสดุที่มีคุณสมบัติดับไฟได้ด้วยตนเอง (self-extinguishing) มีปริมาณควันน้อย ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน AS 1530.2, AS 1530.3
 • ผ่านการทดสอบว่าไม่มีสารต้องห้ามอันตราย เช่น ตะกั่ว (Pb),ปรอท (Hg), แคดเมียม (Cd), โครเมียม 6 (Cr-VI), โพลีโบรมิเนต ไบเฟนนิลส์ (PBB), โพลีโบรมิเนตไดเฟนนิล อีเธอร์ (PBDE)
 • ฉนวนกันความร้อน KOOLTEG Cross-linked PE Foam มีความสามารถในการทนต่อความชื้น จึงสามารถใช้กับสภาพอากาศที่มีความชื้นสูงผ่านการทดสอบความชื้นสัมพัทธ์ 95 % อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง