ฉนวนฝ้าเพดาน กันความร้อน โพลีเอสเตอร์(PET) โพลีเอทีลีนโฟม(PE) พื้นฉาบเรียบและทีบาร์