AEROFLEX ฉนวนงานระบบวิศวกรรมปรับอากาศ ดูกราฟราคา

ฉนวนยาง แอร์โรเฟลกซ์ AEROFLEX EPDM

ฉนวนยาง แอร์โรเฟลกซ์ ชนิดเซลปิด Close Cell มีทั้งแบบท่อและแผ่นมาตรฐาน โดยตัวเนื้อวัสดุผลิตจากยางสังเคราะห์ชนิดพิเศษ เหมาะสำหรับหุ้มท่อสารนำความเย็น และความร้อนเพื่อลดการสูญเสีย และป้องกันการเกิดหยดเหงื่อ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณสมบัติเหนือกว่าฉนวนชนิดอื่น ๆ ดังนี้

  • ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน (K-Value) ต่ำ และคงที่ตลอดอายุการใช้งาน
  • ค่าการดูดซึมน้ำ และค่าการแทรกซึมไอน้ำ หรือความชื้น ต่ำมาก
  • ยืดหยุ่นสูง ติดตั้งง่าย และสามารถทนต่อแสงอุลตร้าไวโอเลต และสภาพอากาศต่างๆ
  • ฉนวนยางแอร์โรเฟลกซ์ เป็นสินค้าปลอดสารพิษไฮโดรเจนไซยาไนด์, สารไนโตรซามีนที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง และ สาร CFCs (โคโรฟลูออโรคาร์บอน) ที่ทำลายชั้นโอโซนของโลก