DOS ถังเก็บน้ำใต้ดิน ถังเก็บน้ำใต้ดินตั้งแต่ 600 ลิตร ถึง 6000 ลิตร

ถังเก็บน้ำใต้ดิน :  ถังเก็บน้ำใต้ดิน dos GOLD /  ถังเก็บน้ำใต้ดิน dos EXTRA DUT EX  ถังเก็บน้ำใต้ดิน สีน้ำเงิน DOS

ถังเก็บน้ำใต้ดิน ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการการเก็บสำรองน้ำไว้ใช้บริโภค สำหรับครัวเรือน ซึ่งนับเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะการเลือกใช้ถังเก็บน้ำที่เหมาะสมที่สุดสำหรับครอบครัว ถังเก็บน้ำใต้ดิน dos ที่ออกแบบอย่างพิถีพิถัน ด้วยความแข็งแรงของตัวถังเป็นพิเศษ  มีถังเก็บน้ำใต้ดิน ตั้งแต่ 600ลิตร ถึง 6000ลิตร

ถังเก็บน้ำใต้ดิน dos GOLD  สีน้ำเงิน รูปทรงถังแบบ Net Tech และการหล่อให้ผนังมีความหนาเป็นพิเศษ ไม่บุบ ทนทานต่อแรงกระแทกและแรงอัดใต้ดิน วัสดุที่ใช้ผลิต เป็นวัสดุ โพลีเอธีลีน เกรดบรรจุอาหาร ได้รับ มอก. 816-2531 จึงเชื่อใจได้ว่า สะอาด ปลอดภัยในการดื่มหรือบริโภคตลอดอายุการใช้งาน รับประกัน 1 ปี 

 ถังเก็บน้ำใต้ดิน dos GOLD📷 

ถังเก็บน้ำใต้ดิน dos EXTRA DUT EX สีน้ำเงิน รูปทรงถังแบบ Net Tech และการหล่อให้ผนังมีความหนาเป็นพิเศษ ไม่บุบ ทนทานต่อแรงกระแทกและแรงอัดใต้ดิน วัสดุที่ใช้ผลิต เป็นวัสดุ โพลีเอธีลีน เกรดบรรจุอาหาร ได้รับ มอก. 816-2531 จึงเชื่อใจได้ว่า สะอาด ปลอดภัยในการดื่มหรือบริโภคตลอดอายุการใช้งาน รับประกัน 1 ปี 

 ถังเก็บน้ำใต้ดิน dos GOLD📷 


**ก่อนการเลือกซื้อ ควรตรวจสอบบริเวณที่ต้องการใช้สินค้าอย่างเคร่งครัด เพราะการติดตั้ง ถังเก็บน้ำใต้ดิน ส่งผลต่อการดูแลพื้นที่ระยะยาว

ถังเก็บน้ำใต้ดิน,การวางถังเก็บน้ำใต้ดิน,ราคาถูก