ถังเกรอะ ดูกราฟราคา

ถังบำบัดน้ำเสีย รูปแบบถังเกรอะขั้นแรก Primary Package Treatment Tank

 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบถังเกรอะขั้นแรก Primary Package Treatment Tank ช่วยลดค่าความสกปรก BOD ของน้ำเสียก่อนปล่อยเข้าสู่ระบบบำบัดขั้นที่สอง Secondary Treatment โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เหมาะสำหรับการกักน้ำเสียจากมูลก่อนเข้าสู่ถังกรองต่อไป  ขนาด ถังบำบัดน้ำเสีย: ถังเกรอะ 600 / ถังบำบัดน้ำเสีย: ถังเกรอะ 800 / ถังบำบัดน้ำเสีย: ถังเกรอะ 1000 /ถังบำบัดน้ำเสีย: ถังเกรอะ 1200 / ถังบำบัดน้ำเสีย: ถังเกรอะ 1600 / ถังบำบัดน้ำเสีย: ถังเกรอะ1800 / ถังบำบัดน้ำเสีย: ถังเกรอะ 2000 / ถังบำบัดน้ำเสีย: ถังเกรอะ 3000 / ถังบำบัดน้ำเสีย: ถังเกรอะ 4000 / ถังบำบัดน้ำเสีย: ถังเกรอะ 5000 / ถังบำบัดน้ำเสีย: ถังเกรอะ 6000 ลิตร

คำแนะนำการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ได้ค่าน้ำดีตามมาตรฐาน

การเลือกใช้ อุปกรณ์ ถังบำบัดน้ำเสีย📷