ถังกรองเติมอากาศ ดูกราฟราคา

ถังบำบัดน้ำเสีย ประเภท ถังกรองชนิดเติมอากาศ dos FIXED FILM AERATION (ST-09) 

ถังกรองชนิดเติมอากาศ เป็นการผสานของ 2 ระบบคุณภาพ ระหว่างระบบ Fixed Film Aeration ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาส กับระบบ Filter ที่อาศัยตัวกลางพลาสติก (media) เมื่อทั้งสองระบบร่วมกัน จึงเปี่ยมประสิทธิภาพ สามารถลดค่าความสกปรก BOD ให้เป็นน้ำทิ้งที่ดี ได้มาตรฐานน้ำทิ้งประเภท ก ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ได้  

คำแนะนำาการเลือกใช้วัสดุสำหรับการบำบัดน้ำเสีย

 การเลือกใช้ อุปกรณ์ ถังบำบัดน้ำเสีย📷 

 ถังกรอง ดอส ราคาถูก📷