ถังบำบัดรวมเติมอากาศ ดูกราฟราคา

ถังบำบัดน้ำเสีย ประเภท ถังบำบัดรวมชนิดเติมอากาศ dos COMPACT & FIXED FILM AERATION (ST-10) 

ถังบำบัดที่รวมถังเกรอะและถังกรองแบบ Fixed Film ไว้ในถังใบเดียวกัน สามารถบำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพที่ดี โดยน้ำที่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะจะมีค่า BOD eff>20mg/l ตามเงื่อนไขการออกแบบ ได้มาตรฐานสากล อีกทั้งยังประหยัดเนื้อที่การติดตั้งอีกด้วย 

การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการบำบัดน้ำเสียที่ถูกวิธี

 การเลือกใช้ อุปกรณ์ ถังบำบัดน้ำเสีย📷