ถังดักไขมันบนดิน ถังดักไขมันฝังใต้ดิน DOS ดูกราฟราคา

DOS ถังดักไขมันบนดิน ถังดักไขมันฝังใต้ดิน บ่อดักไขมันห้องครัว บ่อดักไขมันห้องอาหาร

ถังดักไขมัน หรือบ่อดักไขมัน จะช่วยแก้ปัญหาน้ำเสีย ท่อน้ำอุดตันจากไขมัน เนื่องจากถังดักไขมันบนดิน ถังดักไขมันฝังใต้ดิน บ่อดักไขมันห้องครัว บ่อดักไขมันห้องอาหารมัน เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยดักจับไขมันจากท่อน้ำทิ้ง แยกไขมันไม่ให้ไหลไปปะปนกับน้ำที่ระบายสู่ท่อสาธารณะ


ถังดักไขมันบนดิน ถังดักไขมันฝังใต้ดิน บ่อดักไขมันห้องครัว บ่อดักไขมันห้องอาหาร แบ่งเป็น 2 ประเภท

  1. ถังดักไขมันบนดิน หรือที่เรียกว่าถังดักไขมันตั้งพื้น ถังดังไขมันวางใต้ซิงค์ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร หรือห้องครัว ภายในบ้านที่อยู่อาศัยทั่วไป ควรเดินท่อน้ำทิ้งจากซิงค์ล้างจานมาเข้าถังดักไขมัน แล้วเดินท่อน้ำทิ้งออกสู่ ท่อน้ำสาธารณะ หรือต่อไปยังถังบำบัดน้ำเสีย เพื่อมาตรฐานน้ำที่ดี
  2. ถังดักไขมันชนิดฝังใต้ดิน  เหมาะสำหรับวางใต้ดิน แล้วเดินท่อน้ำทิ้งออกสู่ ท่อน้ำสาธารณะ หรือต่อไปยังถังบำบัดน้ำเสีย เพื่อมาตรฐานน้ำที่ดี 


ถังดักไขมันDOS,ถังดักไขมันราคาถูก,ถังดักไขมันบนดิน,ถังดักไขมันชนิดฝังใต้ดิน,ถังดักไขมันตั้งพื้น,ถังดักไขมันวางใต้ซิงค์,ถังดักไขมันใต้ซิงค์ราคาถูก,ประเภทของถังดักไขมัน,ถังดักไขมันมีกี่ประเภท,ถังดักไขมันคืออะไร 

คำแนะนำการติดตั้งถังดักไขมันบนดิน ถังดักไขมันฝังใต้ดิน บ่อดักไขมันห้องครัว บ่อดักไขมันห้องอาหาร


ถังดักไขมันบนดิน (ถังดักไขมันวางใต้ซิงค์ หรือ ถังดักไขมันตั้งพื้น) มีวิธีการติดตั้งดังนี้

  1. ถังดักไขมันควรติดตั้งไว้ใกล้อ่างล้างจาน บริเวณที่สามารถเปิดถังทำความสะอาดได้สะดวกหรืออาจวางใต้ซิงค์ล้างจาน พื้นที่ที่จะวางถังดักไขมันต้องเรียบ ไม่มีเศษวัสดุและได้ระดับ
  2. เดินท่อน้ำเสียจากซิงค์ล้างจานมาเข้าถังดักไขมันแล้วเดินท่อน้ำทิ้งจากถังดักไขมันไปยังบ่อบำบัดน้ำเสีย โดยความลาดเอียงของท่อไม่น้อยกว่า 1:100
ติดตั้งถังดักไขมันยังไง,วิธีการติดตั้งถังดักไขมัน,ถังดักไขมันบนดินติดตั้งยังไง,ถังดักไขมันใต้ซิงค์ติดตั้งยังไง,ถังดักไขมันตั้งพื้นติดตั้งยังไง,วิธีการติดตั้งถังดักไขมันบนดิน,วิธีการติดตั้งถังดักไขมันใต้ซิงค์,วิธีการติดตั้งถังดักไขมันตั้งพื้น 

ถังดักไขมันฝังใต้ดิน มีวิธีการติดตั้งดังนี้

  1. วางระดับท่อน้ำไหลให้น้ำสามารถไหลได้ตามปกติ ไล่ระดับสูงจากสูงมาต่ำ (รูป ก)
  2. ขุดดิน ให้ได้ตามความลึกของถัง และความลาดชันที่คำนวณได้ในข้อ1 เทคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบ รอให้คอนกรีตแห้งแล้วจัดวางถังให้ได้ระดับ กลบอัดทรายต่อท่อน้ำเข้า-ออกให้ได้ระดับจนถึงระดับปากถัง โดยให้ปากถังสูงกว่าระดับดินเดิมไม่น้อยกว่า 5 ซม. (รูป ข และ ค) 
  3. ห้ามวางวัสดุที่มีน้ำหนักเกิน 3 กิโลกรัมบนฝาถัง


ติดตั้งถังดักไขมันยังไง,วิธีการติดตั้งถังดักไขมัน,ถังดักไขมันบนดินติดตั้งยังไง,ถังดักไขมันใต้ซิงค์ติดตั้งยังไง,ถังดักไขมันตั้งพื้นติดตั้งยังไง,วิธีการติดตั้งถังดักไขมันบนดิน,วิธีการติดตั้งถังดักไขมันใต้ซิงค์,วิธีการติดตั้งถังดักไขมันตั้งพื้น,วิธีติดตั้งถังดักไขมันฝังดิน,ถังดักไขมันฝังดินติดตั้งยังไง 

การดูแลรักษา ถังดักไขมันบนดิน ถังดักไขมันฝังใต้ดิน บ่อดักไขมันห้องครัว บ่อดักไขมันห้องอาหาร มีดังนี้

  • ควรนำตะกร้าดักเศษอาหารออกจากถังดักไขมันทุกวัน เพื่อไม่ให้เศษอาหารเกิดการบูดเน่า
  • ทำการดักไขมันออกจากถังดักไขมันทุกๆ 7 วัน โดยตักจากไขมันที่ลอยอยู่ที่ผิวน้ำ
  • ทุกระยะ 6 เดือน ควารทำความสะอาดถังดักไขมัน โดยล้างถังและเก็บเศษขยะก้นถังออกทิ้ง

ถังดักไขมันบนดิน ถังดักไขมันฝังใต้ดิน DOS  บ่อดักไขมันห้องครัว ห้องอาหาร 

ซื้อถังดักไขมันออนไลน์ ส่งฟรี ลดราคาถูกที่สุด เช็คโปรได้เลย