เหล็กเสริมท่อคอนกรีตอัดแรง เหล็กวงท่อ ราคาถูก ดูกราฟราคา

เหล็กเสริมท่อคอนกรีตอัดแรง เหล็กวงท่อ วงท่อ ราคาถูก

เหล็กเสริมท่อคอนกรีตอัดแรง เหล็กวงท่อ วงท่อ ราคาถูก ผลิตจากเหล็กเส้น และเหล็กลวด ที่มี มอก. รับรอง ชนิดวัตถุดิบ สำหรับเหล็กขนาดใหญ่ มักจะเป็นเหล็ก SR24 6 มม. และ SR24 9 มม. และเหล็กข้ออ้อย DB12 SD40 การผลิตทำได้ 2 รูปแบบคือ เชื่อมแบบวงเดี่ยว และแบบม้วนเกลียว สำหรับใช้ในการเสริมท่อระบายน้ำ คอนกรีตอัดแรง เส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ 0.3 - 2 ม. 

เหล็กวงท่อ 

เหล็กวงท่อ หรือ  โครงท่อระบายน้ำ ใช้สำหรับทำท่อคอนกรีตเสริมแรง โดยจะมี 2 แบบ ดังนี้
1.  แบบอ๊อก  โดยนำเหล็กตัดตามขนาดที่ลูกค้าต้องการมาอ๊อกเชื่อมต่อเป็นวงกลม   มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ ขนาด ตั้งแต่ 30 -  150 เซนติเมตร
2.  แบบเกลียว  หรือ  Spiral  โดยนำเหล็กตัดตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ  มาม้วนให้เป็นเกลียวกันสำหรับการทำท่อ 1 ท่อ โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ  ตั้งแต่  30–100 เซนติเมตร