เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย มอก. ราคาถูก ราคาโรงงาน ดูกราฟราคา

เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย มอก. โรงใหญ่ เหล็กเต็ม ราคาถูก

วันนี้ 12 ก.ย. 64 ราคา เหล็กเส้นโรงใหญ่ บลกท ราคาปรับขาขึ้น ทางเลือก EAF โรงใหญ่  24.00 บาท (รับกทม.)+VAT7% วันนี้ เหล็กเส้น IF โรงใหญ่ ปรับลง เปิด 23.50 บาท+VAT7% เหล็กเส้น TATA EAF SD40T เปิด 24.10 บาท (ระยอง)+VAT7% EAF SD40 24.60 +VAT7% SD50T 24.20 +VAT7%  


ขนาดเหล็กเส้นนน. กก./เส้นราคา EF/เส้น ก่อน VAT7%ราคา IF/เส้น ก่อน VAT7%
RB62.2256.17 (กทม)55.06
RB94.99123.25 (กทม.)120.96
DB128.88215.78 (กทม.)211.34
DB1615.78378.72 (กทม.)370.83
DB2024.66591.84 (กทม.)579.51
DB2538.53924.72 (กทม.)839.95


แนวโน้ม ราคาเหล็ก เหล็กข้ออ้อย SD40T  แบบ SD40 ไม่มีที มอก. เต็ม โรงใหญ่ ก็มีจำหน่าย

ราคาน้ำมันดิบ WTI West Texas Intermediate 

2 ก.ย. 64 ราคาน้ำมันดิบ ทรงตัว

ปัจจัยหลัก ส่งผลราคาเหล็กเส้นวันนี้ 

2 ก.ย. 64 ราคาวัตถุดิบเหล็กขยับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย

ราคาเหล็กเส้น บลกท. วันนี้


ราคาเหล็กวันนี้,แนวโน้มราคาเหล็กวันนี้,เหล็กเส้น,ราคาเหล็กเส้นวันนี้ 


เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย ทาทา บกส. SD40T EAF ราคาวันนี้


ราคาเหล็กทาทา, 


เหล็ก EAF กับ IF ต่างกันอย่างไร?

ก่อนการเลือกซื้อเหล็กเส้น ต้องเข้าใจว่าเหล็กบางโรงเป็นเหล็ก EAF บางโรงเป็นเหล็ก IF เพราะกรรมวิธีการผลิตไม่เหมือนกัน เนื้อเหล็กที่ได้ เหนียวหรือแข็งแรงต่างกัน แต่แม้จะไม่แตกต่างในเชิงการใช้งานมากนัก แต่การที่โรงเหล็กมีกรรมวิธีผลิตที่ต่างกัน ส่งผลถึงราคาที่ต่างกัน เรามาทำความเข้าใจว่าเหล็ก EAF กับ IF ต่างกันอย่างไร เพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อ 


การผลิตเหล็ก EAF ต่างจาก IF อย่างไร 

เหล็ก EAF Electric Arc Furnace

เหล็ก EAF เป็นเหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยปัจจัยการผลิต และต้นทุนการผลิตที่สำคัญหลักๆ มาจากวัตถุดิบเหล็ก และแท่งอิเล็คโทรด ที่เป็นส่วนสำคัญของเตาหลอมเหล็ก ข้อดี

เหล็ก eaf,EAF,electric arc,furnace 


เหล็ก อินดั๊คชั่น IF Induction Furnace

เหล็กเส้น,if,เหล็กเส้นผลิต,อินดัคชั่น,อินดั๊คชั่น 


แนวโน้ม ราคาเหล็ก บิลเล็ต ซื้อขายกัน วันนี้ 

ราคาเหล็กบิลเล็ตวันนี้ ปรับตัวลงเล็กน้อย ดูราคาบิลเล็ท ที่นี่

ค่าเงินผันผวนอ่อนตัว น้ำมันวัตถุดิบ WTI ลดลง 


billet,ราคาบิลเล็ท,ราคาเหล็กบิลเหล็ด,เหล็กหลอม,ราคาวันนี้ 


เหล็กข้ออ้อย,ราคาถูก,deformed bars,db,ถูก,ข้ออ้อย,ปล้องอ้อย  


เหล็กเส้นกลม มอก. (Round Bars RB) ราคาถูก

เหล็กเส้นกลม มอก. ที่ผลิต ตามมาตรฐาน มอก. 24-2548 กำหนดให้ เหล็กเส้นกลม ที่มีชั้นคุณภาพ SR24 ซึ่งหมายถึงเหล็กต้องมีกำลังจุดคลากไม่ต่ำกว่า 2,400 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ขนาดของเหล็กมีตั้งแต่ 6มม. ถึง 25 มม. ส่วนความยาว มาตรฐาน คือ 10 ม. และ 12ม. หรือสามารถสั่งดัดพิเศษตามแบบที่ต้องการได้ เหล็กขนาด 6มม. และ 9มม. มักถูกใช้เป็นเหล็กปลอกในคานหรือในเสา ส่วนเหล็กขนาด 12มม. ขึ้นไป มักจะถูกใช้ในงาน เหล็กเสริมแกนในงานคอนกรีต เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับโครงสร้างนั้นๆ

เหล็กข้ออ้อย มอก. (Deformed Bars DB) ราคาถูก

เหล็กข้ออ้อย มีลักษณะ ผิวเหล็ก เป็นปล้องๆ คล้ายๆอ้อย จึงเรียกว่า เหล็กข้ออ้อย ตามมาตรฐาน มอก. 24-2536 กำหนดให้ เหล็กข้ออ้อย มีชั้นคุณภาพหลายชั้น เช่น SD30, SD40, SD50 และ SD60 ซึ่ง SD30 จะหมายถึงเหล็กที่ต้องมีกำลังจุดคลากไม่ต่ำกว่า 3,000 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร หรือ SD40 หมายถึงเหล็กที่ต้องมีกำลังจุดคลากไม่ต่ำกว่า 4,000 กิโลกรัม/เซนติเมตร ขนาดของเหล็กมีตั้งแต่ 10มม. ถึง 40 มม. แต่ที่นิยมใช้สำหรับงานก่อสร้างบ้านเราคือขนาด 12มม. ถึง 25 มม. ความยาวมาตรฐานคือ 10ม. และ 12มม. เหล็กข้ออ้อย จะใช้ในงานก่อสร้างที่ต้องรับน้ำหนักมากๆ

ภาพตัดเหล็กข้ออ้อย เหล็กเต็ม  

เหล็กเต็ม ดูได้อย่างไร

ตัดเหล็กที่ต้องการวัด ความยาว 1 เมตร โดยใช้เครื่องชั่งที่ละเอียด 1 กรัม จะได้น้ำหนักเป็น กิโลกรัมต่อเมตร แล้วนำมาเปรียบเทียบกับตารางที่ มอก. กำหนด ตัวอย่างเช่น เหล็กข้ออ้อย 12 มม.น้ำหนักต่อเมตร 0.888 น้ำหนักความคลาดเคลื่อนของมวลต่อเมตรที่มอก.ยอมให้เท่ากับ + 5 และ-5 จะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.93-0.843 ถือว่าเป็น เหล็กเต็ม 

อะไรคือ เหล็กเส้นกลม รีดซ้ำ? โปรดระวัง! 

หลายคนคงเคยได้ยินว่าท้องตลาด มีการจำหน่าย เหล็กเส้นกลม รีดซ้ำ เหล็กประเภทนี้ แม้จะมี มอก.รับรอง เพราะเป็นเหล็กที่ได้จากการนำเศษเหล็กไปหลอมแล้วรีดออกมาใหม่ จะมีสัญลักษณ์ว่า SRR24 มักจะใช้ได้กับงานเหล็กปลอกเท่านั้น แต่จะมีปัญหาคือ มีกำลังจุดคลากต่ำมาก

ลักษณะเหล็กที่ดี มีคุณภาพ ควรมีข้อพิจารณาสำคัญ 2 หลักการใหญ่

การเลือก เหล็กเส้น SR24 เหล็กข้ออ้อย SD40 ทางผิวเหล็ก

  • เหล็กเส้นกลม ต้องผิวเรียบเกลี้ยง ไม่มีปีก ลุกคลื่น หน้าตัดกลม ไม่เบี้ยว ไม่มีรอยปริแตก
  • เหล็กข้ออ้อย ต้องมีบั้งระยะเท่ากัน สม่ำเสมอตลอดทั้งเส้น

การเลือก เหล็กเส้น SR24 เหล็กข้ออ้อย SD40 เส้นผ่านศูนย์กลางและน้ำหนัก ที่ได้มาตรฐาน

  • เมื่อดัดโค้ง งอ ต้องไม่ปริแตก หักง่าย
  • เช่น เหล็กเส้นกลม SR-24 ขนาดบนเนื้อเหล็ก 9 มม. เมื่อวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง ต้องได้ 9 มม. ชั่งน้ำหนักต้องได้ 0.499 กก. ต่อความยาว 1 เมตร และความยาว เหล็กเส้นกลม มาตรฐานทั้งเส้นอยู่ที่ 10 เมตร
  • เหล็กต้องไม่เป็นสนิมขุมกินเข้าไปในเนื้อเหล็ก หมายเหตุ แต่ไม่ต้องวิตกกังวลที่เห็น ผิวเหล็กเป็นสนิม เพราะเป็นเรื่องปกติตามสภาพธรรมชาติร้อนชื้นของประเทศไทย  

การผลิต เหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย

การผลิตเหล็กเส้น เกิดจากการป้อนเศษเหล็ก ปูนขาว และถ่านโค๊กที่มีคุณภาพในประมาณที่เหมาะสมเข้าเตาอาร์คไฟฟ้า EAF ในระหว่างการหลอมเหล็กที่ได้ จะผ่านกรรมวิธีทางเคมี และความร้อนเพื่อปรุงส่วนผสม เมื่อน้ำเหล็กมีอุณหภูมิและส่วนผสมทางเคมีที่ถูกต้อง หลังจากการตรวจสอบจากห้องทดลองแล้ว น้ำเหล็กจะถูกส่งมายังเครื่องหล่อแบบต่อเนื่อง เพื่อผลิตบิลเล็ตที่มีคุณภาพสูงต่อไปบิลเล็ตที่ได้นี้ จะถูกนำเข้าตาอบที่อุณหภูมิสูง 1050 องศาเซลเซียส เพื่อปรับสภาพเนื้อเหล็กที่สามารถถูกรีดลดขนาดตามต้องการได้

โลหะวิทยาของ เหล็กกล้า เพื่อทำเหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย มอก.

เหล็กเส้นที่ผลิตในประเทศไทยนั้น ในเชิงวิชาการจัดได้ว่าอยู่ในหมวดเหล็กกล้าคาร์บอน ซึ่งเป็นเหล็กที่ได้คุณสมบัติการใช้งานจากธาตุผสมเพียง 3 ธาตุ อันได้แก่ คาร์บอน ซิลิกอน และ แมงกานีส นอกจากเหล็กกล้าคาร์บอนแล้ว เหล็กกลุ่มอื่นๆ ที่สำคัญได้แก่ เหล็กกล้าเครื่องมือและเหล็กกล้าผสม มีธาตุผสมของโครเมี่ยม นิกเกิล วาเนเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง อันได้แก่ เหล็กกล้าสำหรับงานเชื่อม ที่มีแมงกานีสสูง เป็นต้นเหล็กกล้าคาร์บอนที่ผลิตในประเทศไทย สามารถแบ่งย่อยได้เป็นสองกลุ่ม อันได้แก่ เหล็กกล้าที่มีธาตุคาร์บอนน้อยกว่า 0.25% เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำนี้ นำมาทำเหล็กลวดและเหล็กเส้น กลุ่มที่สองนี้ได้แก่ เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง มีคาร์บอนระหว่าง 0.25-0.35% เหล็กกลุ่มนี้เหมาะที่จะนำไปทำเหล็กข้ออ้อย

ข้อกำหนดการใช้งานของ เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับเหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย มอก.

โดยจะแบ่งได้เป็นสัดส่วนดังนี้ 

  1. ส่วนผสมและอัตราส่วนการผสมของคาร์บอน ซิลิกอน แมงกานีส และในบางกรณีมีธาตุวานาเดียมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ความแข็งแรง แต่ขณะเดียวกัน ก็จะลดการยืดตัวของ เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย เช่นกัน ในขณะที่แมงกานีสจะมีผลในการเพิ่มแรงดึงสูงสุดและการยืดตัว อย่างไรก็ตาม การปรับปริมาณของธาตุทั้งสาม ต้องให้กิดความสมดุล มิฉะนั้นจะทำให้เหล็กไม่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ
  2. คุณภาพของเนื้อ เหล็ก ระหว่างการหลอม และเท เป็นแท่ง เป็นส่วนสำคัญขั้นที่สอง เพื่อให้ได้เหล็กแท่งเนื้อสะอาด มีขนาดผลึก และการกระจายตัวทางเคมีที่สม่ำเสมอ
  3. ประสิทธิภาพและวิศวกรรมของเครื่องรีดและการควบคุมการรีด เหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย โดยทางโรงงานเลือกใช้นวัตกรรมของเครื่องจักรสำหรับศตวรรษนี้ อันได้แก่เครื่องจักรทั้งชุด ควบคุมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ แท่นรีด เป็นระบบ H-V และมีระบบการปรับลดอุณหภูมิของเหล็กที่แม่นยำ

ใบ Certificate มอก. สำหรับ เหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย

ใบ มอก. เหล็ก  

เหล็ก ข้ออ้อย SD40 ต่างกับ SD40T อย่างไร?

เหล็ก SD40 เป็นเหล็กเดิมที่ใช้กันมานาน ส่วนเหล็ก ข้ออ้อย SD40T ผลิตจากกระบวนการ Thermal Treatment ซึ่งต่างประเทศเรียกเหล็กเหล่านี้ว่า เหล็ก TMT บ้านเราเรียก tempt core ซึ่งใช้กระบวนการชุบแข็งด้วยความร้อน ปัจจุบัน ในการผลิตจะมีการใช้ spray สเปรย์น้ำลงบนเหล็กที่เพิ่งรีดขณะร้อนแดง ทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เนื้อเหล็กจะไม่แข็งเท่ากันอีกต่อไป การผลิตเหล็ก SD40T นี้จะทำให้เนื้อเหล็ก ตรงกลางจะนิ่มและยืดหยุ่นได้ดี รอบๆจะมีวงแหวน เกิดจากการชุบแข็ง ให้แข็งเป็นพิเศษ เหล็กที่เป็น SD40T ใกล้เคียงกับ SD40 เดิม รับแรง ทนแรงดึงได้ประมาณเดิม ยืดหยุ่นใกล้เคียงกับแบบเดิม

ข้อดีข้อเสียจากการนำเหล็ก ข้ออ้อย SD40T ไปใช้งาน 

เหล็ก SD40T รับแรงได้เท่าเดิม ความยืดหยุ่นได้ประมาณเดิม ไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมเท่าไร แต่เนื่องจากผิวด้านนอกที่แข็งกว่าด้านใน การทำเกลียวหรือการดัดงอบางประเภท อาจจะทำให้ผิวแตกได้ การทำเกลียว จะต้องมีเทคนิคพิเศษ

การยอมรับเหล็กข้ออ้อย SD40T ให้เทียบเท่ากับ SD40


sd40,sd40t,เหล็ก sd40 ไม่มี T,  


เนื้อหาเอกสาร มีดังต่อไปนี้ (อ้างอิงเพื่อให้สามารถค้นหาเจอผ่านระบบได้ จัดพิมพ์ข้อความด้านล่างโดย วันสต๊อกโฮม)

โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทยขอให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพิจารณาปร้ะเด็นปัญหาของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย ที่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย มาตรฐานเลขที่ มอก. ๒๔-๒๕๕๙ และมีการแสดงอักษร T กำกับในเครื่องหมายและฉลากเพื่อระบุว่าผ่านกรรมวิธีทางความร้อน ซึ่งการแสดงสัญลักษณ์ดังกล่าว ทำให้เกิดปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากการประกาศราคากลางของกระทรวงพาณิชย์ มีระบบข้อกำหนดสำหรับชั้นคุณภาพของเหล็กข้ออ้อย SD 30 SD 40 และ SD 50 เท่านั้น แต่ไม่มีการระบุข้อกำหนด สำหรับ SD 30T SD 40T และ SD 50T ทำให้ผู้ใข้และผู้ทำผลิตภัณฑ์ที่มีการแสดงอักษร Tดังกล่าว ไม่สามารถดำเนินการตรวจรับและส่งมอบงานได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

สำนักงานขอเรียนว่า มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อยมาตรฐานเลขที่ มอก. ๒๔-๒๕๕๙ ข้อ ๓.๑ ระบุชั้นคุณภาพ ๓ ชั้นคุณภาพ คือ SD 30 SD 40 และ SD 50 ส่วนการระบุสัญลักษณ์ “T” ตามข้อ ๗.๑ (๔) และข้อ ๗.๒(๔) เป็นการกำหนดให้ต้องทำบนเนื้อเหล็กข้ออ้อยและที่มัดหรือที่ขดของเหล็กข้ออ้อยเฉพาะผ่านกรรมวิธีทางความร้อน (Heat Treatment) ในระหว่างการผลิตและกำหนดให้แสดงเป็นลำดับถัดจากสัญลักษณ์ชั้นคุณภาพ ดังนั้น เหล็กข้ออ้อยที่มีชั้นคุณภาพเดียวกัน ทั้งที่มี และไม่มี สัญลักษณ์ “T” ต่อท้าย เป็นเหล็กข้ออ้อยชั้นคุณภาพเดียวกัน และมีเกณฑ์กกำหนดในการทดสอบตาม มอก. เหมือนกันทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

กองกำหนดมาตรฐาน กลุ่มกำหนดมาตรฐาน ๑


เหล็กข้ออ้อย,เหล็ก DB,DB,deformed bars,ถูก,ราคาโรงงาน,เหล็กเต็มโรงใหญ่  


เหล็กเส้นกลม,round bar,rb,ราคาถูก  


เหล็กเส้น,เหลกเส้น,เหล็ก,เสน,เหล๊กเส้น,เหล็กเส้นกลม,เหล็กข้ออ้อย,ข้อ้อย,เหล็กข้อ้อย,ราคาถูก,ราคาโรงงาน,เหล็กรีดร้อน,เหล็กเส้นรีด,ซื้อเหล็กเส้น,ที่ไหน,ซื้อเหล็กเส้นจากโรงงาน,ถูก,RB,DB,เส้นกลม,ข้ออ้อย,สั่งเหล็ก,เหล็กข้ออ้อย,เหล็กเส้น,SD40,SD50,เอสดี 40,เอสดี 50,เอสดี,เอสอาร์,sr24,เอสอาร์ 24,เอ๊ดอา 24,เหล็กเส้นราคาถูก,เหล็กเส้นกลมราคาถูก,ซื้อเหล็ก,หาเหล็กเส้น,มอก.,มาตรฐานอุตสาหกรรม,ม.อ.ก.,เหล็ก มอก.,เหล็กเต็ม,เหล็กเส้น,ราคาเหล็ก,ราคาเหล็กวันนี้