เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย มอก. ราคาถูก ราคาโรงงาน

เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย มอก. โรงใหญ่ เหล็กเต็ม ราคาถูก

ด่วน อัพเดท! วันที่ 5 ก.พ. 2561 ราคาเหล็กเส้นวันนี้ มอก. โรงใหญ่ เหล็กเต็ม ปรับขึ้น 18.70+7% และมีแนวโน้มปรับขึ้นหลังตรุษจีน

เหล็กเส้นกลม มอก. (Round Bars RB) ราคาถูก

เหล็กเส้นกลม มอก. ที่ผลิต ตามมาตรฐาน มอก. 24-2548 กำหนดให้ เหล็กเส้นกลม ที่มีชั้นคุณภาพ SR24 ซึ่งหมายถึงเหล็กต้องมีกำลังจุดคลากไม่ต่ำกว่า 2,400 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ขนาดของเหล็กมีตั้งแต่ 6มม. ถึง 25 มม. ส่วนความยาว มาตรฐาน คือ 10 ม. และ 12ม. หรือสามารถสั่งดัดพิเศษตามแบบที่ต้องการได้ เหล็กขนาด 6มม. และ 9มม. มักถูกใช้เป็นเหล็กปลอกในคานหรือในเสา ส่วนเหล็กขนาด 12มม. ขึ้นไป มักจะถูกใช้ในงาน เหล็กเสริมแกนในงานคอนกรีต เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับโครงสร้างนั้นๆ

เหล็กข้ออ้อย มอก. (Deformed Bars DB) ราคาถูก

เหล็กข้ออ้อย มีลักษณะ ผิวเหล็ก เป็นปล้องๆ คล้ายๆอ้อย จึงเรียกว่า เหล็กข้ออ้อย ตามมาตรฐาน มอก. 24-2536 กำหนดให้ เหล็กข้ออ้อย มีชั้นคุณภาพหลายชั้น เช่น SD30, SD40, SD50 และ SD60 ซึ่ง SD30 จะหมายถึงเหล็กที่ต้องมีกำลังจุดคลากไม่ต่ำกว่า 3,000 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร หรือ SD40 หมายถึงเหล็กที่ต้องมีกำลังจุดคลากไม่ต่ำกว่า 4,000 กิโลกรัม/เซนติเมตร ขนาดของเหล็กมีตั้งแต่ 10มม. ถึง 40 มม. แต่ที่นิยมใช้สำหรับงานก่อสร้างบ้านเราคือขนาด 12มม. ถึง 25 มม. ความยาวมาตรฐานคือ 10ม. และ 12มม. เหล็กข้ออ้อย จะใช้ในงานก่อสร้างที่ต้องรับน้ำหนักมากๆ

ภาพตัดเหล็กข้ออ้อย เหล็กเต็ม

อะไรคือ เหล็กเส้นกลม รีดซ้ำ? โปรดระวัง! 

หลายคนคงเคยได้ยินว่าท้องตลาด มีการจำหน่าย เหล็กเส้นกลม รีดซ้ำ เหล็กประเภทนี้ แม้จะมี มอก.รับรอง เพราะเป็นเหล็กที่ได้จากการนำเศษเหล็กไปหลอมแล้วรีดออกมาใหม่ จะมีสัญลักษณ์ว่า SRR24 มักจะใช้ได้กับงานเหล็กปลอกเท่านั้น แต่จะมีปัญหาคือ มีกำลังจุดคลากต่ำมาก

ลักษณะเหล็กที่ดี มีคุณภาพ ควรมีข้อพิจารณาสำคัญ 2 หลักการใหญ่

การเลือก เหล็กเส้น SR24 เหล็กข้ออ้อย SD40 ทางผิวเหล็ก

  • เหล็กเส้นกลม ต้องผิวเรียบเกลี้ยง ไม่มีปีก ลุกคลื่น หน้าตัดกลม ไม่เบี้ยว ไม่มีรอยปริแตก
  • เหล็กข้ออ้อย ต้องมีบั้งระยะเท่ากัน สม่ำเสมอตลอดทั้งเส้น

การเลือก เหล็กเส้น SR24 เหล็กข้ออ้อย SD40 เส้นผ่านศูนย์กลางและน้ำหนัก ที่ได้มาตรฐาน

  • เมื่อดัดโค้ง งอ ต้องไม่ปริแตก หักง่าย
  • เช่น เหล็กเส้นกลม SR-24 ขนาดบนเนื้อเหล็ก 9 มม. เมื่อวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง ต้องได้ 9 มม. ชั่งน้ำหนักต้องได้ 0.499 กก. ต่อความยาว 1 เมตร และความยาว เหล็กเส้นกลม มาตรฐานทั้งเส้นอยู่ที่ 10 เมตร
  • เหล็กต้องไม่เป็นสนิมขุมกินเข้าไปในเนื้อเหล็ก หมายเหตุ แต่ไม่ต้องวิตกกังวลที่เห็น ผิวเหล็กเป็นสนิม เพราะเป็นเรื่องปกติตามสภาพธรรมชาติร้อนชื้นของประเทศไทย  

การผลิต เหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย

การผลิตเหล็กเส้น เกิดจากการป้อนเศษเหล็ก ปูนขาว และถ่านโค๊กที่มีคุณภาพในประมาณที่เหมาะสมเข้าเตาอาร์คไฟฟ้า EAF ในระหว่างการหลอมเหล็กที่ได้ จะผ่านกรรมวิธีทางเคมี และความร้อนเพื่อปรุงส่วนผสม เมื่อน้ำเหล็กมีอุณหภูมิและส่วนผสมทางเคมีที่ถูกต้อง หลังจากการตรวจสอบจากห้องทดลองแล้ว น้ำเหล็กจะถูกส่งมายังเครื่องหล่อแบบต่อเนื่อง เพื่อผลิตบิลเล็ตที่มีคุณภาพสูงต่อไปบิลเล็ตที่ได้นี้ จะถูกนำเข้าตาอบที่อุณหภูมิสูง 1050 องศาเซลเซียส เพื่อปรับสภาพเนื้อเหล็กที่สามารถถูกรีดลดขนาดตามต้องการได้

โลหะวิทยาของ เหล็กกล้า เพื่อทำเหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย มอก.

เหล็กเส้นที่ผลิตในประเทศไทยนั้น ในเชิงวิชาการจัดได้ว่าอยู่ในหมวดเหล็กกล้าคาร์บอน ซึ่งเป็นเหล็กที่ได้คุณสมบัติการใช้งานจากธาตุผสมเพียง 3 ธาตุ อันได้แก่ คาร์บอน ซิลิกอน และ แมงกานีส นอกจากเหล็กกล้าคาร์บอนแล้ว เหล็กกลุ่มอื่นๆ ที่สำคัญได้แก่ เหล็กกล้าเครื่องมือและเหล็กกล้าผสม มีธาตุผสมของโครเมี่ยม นิกเกิล วาเนเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง อันได้แก่ เหล็กกล้าสำหรับงานเชื่อม ที่มีแมงกานีสสูง เป็นต้นเหล็กกล้าคาร์บอนที่ผลิตในประเทศไทย สามารถแบ่งย่อยได้เป็นสองกลุ่ม อันได้แก่ เหล็กกล้าที่มีธาตุคาร์บอนน้อยกว่า 0.25% เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำนี้ นำมาทำเหล็กลวดและเหล็กเส้น กลุ่มที่สองนี้ได้แก่ เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง มีคาร์บอนระหว่าง 0.25-0.35% เหล็กกลุ่มนี้เหมาะที่จะนำไปทำเหล็กข้ออ้อย

ข้อกำหนดการใช้งานของ เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับเหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย มอก.

โดยจะแบ่งได้เป็นสัดส่วนดังนี้ 

  1. ส่วนผสมและอัตราส่วนการผสมของคาร์บอน ซิลิกอน แมงกานีส และในบางกรณีมีธาตุวานาเดียมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ความแข็งแรง แต่ขณะเดียวกัน ก็จะลดการยืดตัวของ เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย เช่นกัน ในขณะที่แมงกานีสจะมีผลในการเพิ่มแรงดึงสูงสุดและการยืดตัว อย่างไรก็ตาม การปรับปริมาณของธาตุทั้งสาม ต้องให้กิดความสมดุล มิฉะนั้นจะทำให้เหล็กไม่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ
  2. คุณภาพของเนื้อ เหล็ก ระหว่างการหลอม และเท เป็นแท่ง เป็นส่วนสำคัญขั้นที่สอง เพื่อให้ได้เหล็กแท่งเนื้อสะอาด มีขนาดผลึก และการกระจายตัวทางเคมีที่สม่ำเสมอ
  3. ประสิทธิภาพและวิศวกรรมของเครื่องรีดและการควบคุมการรีด เหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย โดยทางโรงงานเลือกใช้นวัตกรรมของเครื่องจักรสำหรับศตวรรษนี้ อันได้แก่เครื่องจักรทั้งชุด ควบคุมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ แท่นรีด เป็นระบบ H-V และมีระบบการปรับลดอุณหภูมิของเหล็กที่แม่นยำ

ใบ Certificate มอก. สำหรับ เหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย

ใบ มอก. เหล็ก

เหล็ก ข้ออ้อย SD40 ต่างกับ SD40T อย่างไร?

เหล็ก SD40 เป็นเหล็กเดิมที่ใช้กันมานาน ส่วนเหล็ก ข้ออ้อย SD40T ผลิตจากกระบวนการ Thermal Treatment ซึ่งต่างประเทศเรียกเหล็กเหล่านี้ว่า เหล็ก TMT บ้านเราเรียก tempt core ซึ่งใช้กระบวนการชุบแข็งด้วยความร้อน ปัจจุบัน ในการผลิตจะมีการใช้ spray สเปรย์น้ำลงบนเหล็กที่เพิ่งรีดขณะร้อนแดง ทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เนื้อเหล็กจะไม่แข็งเท่ากันอีกต่อไป การผลิตเหล็ก SD40T นี้จะทำให้เนื้อเหล็ก ตรงกลางจะนิ่มและยืดหยุ่นได้ดี รอบๆจะมีวงแหวน เกิดจากการชุบแข็ง ให้แข็งเป็นพิเศษ เหล็กที่เป็น SD40T ใกล้เคียงกับ SD40 เดิม รับแรง ทนแรงดึงได้ประมาณเดิม ยืดหยุ่นใกล้เคียงกับแบบเดิม

ข้อดีข้อเสียจากการนำเหล็ก ข้ออ้อย SD40T ไปใช้งาน 

เหล็ก SD40T รับแรงได้เท่าเดิม ความยืดหยุ่นได้ประมาณเดิม ไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมเท่าไร แต่เนื่องจากผิวด้านนอกที่แข็งกว่าด้านใน การทำเกลียวหรือการดัดงอบางประเภท อาจจะทำให้ผิวแตกได้ การทำเกลียว จะต้องมีเทคนิคพิเศษ