เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย

เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย เป็นเหล็กเส้นเกิดจากการขึ้นรูปรีดร้อน ด้วยระบบไฟฟ้า Electric Arc Furnace (EAF) โดยข้อแตกต่างของเหล็กทั้งสองมีดังนี้

Steel Round Bars (เหล็กเส้นกลม)

เหล็กเส้นกลม นิยมนำมาทำเหล็กดัดปลอกเสา ปลอกคาน เช่น อาคารพาณิชย์, สำนักงาน, ที่พักอาศัย, บ้านเรือน, ถนน, สะพาน, พื้น, รั้วเหล็กต่างๆ 

Deformed Steel Bars (เหล็กข้ออ้อย)

เหล็กข้ออ้อย เหมาะสำหรับใช้ในงานก่อสร้างขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ต้องการโครงสร้างแข็งแรง เช่น อาคารสูง เสา ตอม่อ ฐานราก คอนโดมิเนียม ถนนคอนกรีต สะพาน  เขื่อน และสนามบิน เป็นต้น