พีซี ไวร์ ลวดเหล็กกล้า คอนกรีตอัดแรง PC Wire ดูกราฟราคา

ลวด พีซี วาย ไวร์ PC Wire ราคาโรงงาน เหล็กพีซีไวร์ เป็น ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง โดย พีซีไวร์ ผลิตจากเหล็กลวดที่เรียกว่า เหล็กลวดชนิดคาร์บอนสูง โดยเหล็กลวดนี้จะถูกดึง ลด ขนาดตามต้องการให้เหมาะกับงานคอนกรีตอัดแรง โดยลวดเหล็ก พีซีไวร์ มีหลายขนาดมาตรฐาน โดยขนาดหน้าตัด ตั้งแต่ 4-9 มิลลิเมตร ใช้ ลวดพีซีไวร์ นี้กับการเทแผ่นพื้นสำเร็จรูป ส่วน ขนาดม้วนมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าจะขึ้นอยู่กับเครื่องจักรที่ดึงขดลวด พีซี ไวร์ มาใช้ ลวดพีซี ไวร์ PC Wire Pre-stressed Concrete Wire หรือ ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง มีลักษณะพิเศษ คือ มีค่าแรงดึงสูง High Tensile Strength 


พีซีไวร์,เหล็กพีซีวาย,พีซี ไว,พีซี วาย,pcy,pc wire,เหล็ก พีซีวาย


อะไรคือ ลวด พีซี ไวร์ ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง

ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง หรือ พีซีวาย หรือ พีซี ไวร์ PC Wire เป็นลวด ผลิตขึ้นจากเหล็กลวดชนิดคาร์บอนสูง ดึงลดขนาดให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ มีขนาดที่นิยมคือ 4-9 มม. โดยเหมาะสำหรับงานคอนกรีตอัดแรงต่าง ๆ ในเกือบทุกประเภท ยกตัวอย่าง เช่น นำไปใช้ในการผลิตเสาเข็ม เสาไฟฟ้า แผ่นพื้นสำเร็จรูป ไม้หมอนคอนกรีตรางรถไฟ  เป็นต้น ในปัจจุบันนี้ลวดชนิดนี้จะมี มาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ มอก.95-2540

ประเภทของ ผิวลวดพีซีไวร์ PC Wire มีดังนี้

Plain wire หรือแบบเรียบ หมายถึง ลวดที่มีผิวตามที่ได้จากการที่ใช้ดึง มีพื้นที่ภาคตัดขวางสม่ำเสมอลักษณะผิวและแนวแถบไม่เปลี่ยนแปลงเป็นคาบตลอดความยาว

Indented wire หรือแบบรอยย้ำ

Crimped wire หรือแบบหยัก 

Chevron wire หรือแบบบั้ง  

Spiral wire หรือแบบเกลียว 

ลวดแบบมีรอยย้ำ Indented PC Wire

ลวดเหล็ก พีซีไวร์ แบบมีรอยย้ำ เป็นลวดที่นิยมใช่้ในตลาดไทย โดยลักษณะเส้น มีรอยย้ำบนผิวลวดเป็นตัวเพิ่มการยึดเหนี่ยว ทำให้การยึดเกาะของลวดและคอนกรีตมีการยึดเหนี่ยวที่ดีขึ้น 

ลวดแบบรอยหยัก Crimped PC Wire

ลวดพีซีไวร์ แบบหยัก เป็นลวดที่มีระบุให้เลือกใน มอก. ปี 2540 โดยนับว่าเป็นลวดพีซีไวร์ ทางเลือกใหม่ สิ่งสำคัญที่แตกต่างจากแบบรอยย้ำคือ ให้ค่าแรงยึดเหนี่ยวมากกว่ารอยย้ำถึง 3 เท่า ทำให้เพิ่มแรงอัดในชิ้นงานคอนกรีตมากขึ้น และลดความเสียหายของผลิตภัณฑ์คอนกรีตระหว่างขนส่งได้ดีขึ้น 

ลวดแบบบั้งเฉียง Chevron PC Wire

ลวดพีซีไวร์ แบบบั้งเฉียง เป็นลวดชนิดคลายความเค้นแบบผ่อนคลายธรรมดา และแบบผ่อนคลายต่ำ

ลวดแบบผิวเรียบ  Plain PC Wire

ลวดแบบผิวเรียบ เป็นลวดชนิดคลายความเค้นแบบผ่อนคลายธรรมดา และแบบผ่อนคลายต่ำ