ฝารางตะแกรงเหล็ก ดูกราฟราคา

รางตะแกรงเหล็ก หรือ ฝารางตะแกรงเหล็ก

การเลือกใช้รางตะแกรงเหล็ก หรือฝารางตะแกรงเหล็ก ควรเลือกให้เหมาะกับงาน เช่น กรณีที่มีคนสัญจรเดินผ่าน หรือเป็นที่ที่มีรถเคลื่อนผ่าน การเลือกใช้รางตะแกรงเหล็ก ควรคำนึงถึง ขนาดเหล็ก ตาห่าง ความสูงของตะแกรงเหล็ก ความยาว ความกว้าง เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยมาคำนวณความสามารถในการรับโหลดทั้งสิ้น

ฝาตะแกรงเหล็ก,เหล็กฝาตะแกรง,ฝาตะแกรง,เหล็กฝา,ฝาเหล็กตะแกรง