ตะแกรงเหล็ก หลอมด้วยความร้อน ดูกราฟราคา

ตะแกรงเหล็ก แบบหลอมด้วยความร้อน 

ตะแกรงเหล็กแบบการหล่อด้วยความร้อน เป็นการผลิตด้วยการเชื่อมเหล็กด้วยความร้อน ทำให้มีความแข็งแรง คงทน รูปลักษณ์ทำได้หลากหลาย โดยการระบุ ขนาดและปริมาณการใช้งาน ควรแจ้งรายละเอียด ดังเรื่องต่อไปนี้

เหล็กตะแกรง,ตะแกรงเหล็ก,forge welded steel grating,เกรทติ้ง,ราคาถูก 
  1. ประเภทเหล็กที่นำมาใช้งาน โดยมากจะทำมาจากเหล็ก SS400
  2. ขนาดระยะตาห่าง (ทั้งส่วนตง และส่วนรับน้ำหนัก Bear Loading)
  3. ประเภทการใช้งาน